Iedzīvotājiem
Informatīvs seminārs

2023.gada 23.martā Balvu Kultūras un atpūtas centrā (Brīvības iela 61, Balvi) notiks Latvijas Lauku konsultāciju centra Balvu konsultāciju biroja sadarbībā ar LR Zemkopības ministriju, Lauku atbalsta dienestu un Valsts augu aizsardzības dienestu reģionālais seminārs par atbalsta maksājumiem 2023.gadā.

Seminārā Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta, Valsts augu aizsardzības dienesta speciālisti skaidros atbalsta saņemšanas nosacījumu jauno kārtību un atbildēs uz interesentu jautājumiem. Galvenie jautājumi par kuriem tiks sniegts skaidrojums, būs tiešo maksājumu vispārīgi nosacījumi; ilgtspēju sekmējošs ienākumu pamatatbalsts; pārdalošais maksājums; saistītais ienākumu atbalsts; agrovide;  ekoshēmas, jaunā Valsts augu aizsardzības dienesta lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārvaldības sistēma un mēslošanas plāna sagatavošana tajā; laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi; pieteikšanās kārtība LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā; izmaiņas atbalsta samazinājuma aprēķinā; konsultantu sniegtais atbalsts.

 

  • Plānotais semināra ilgums: 4 stundas.
  • Reģistrācija: no plkst.11.30 līdz 12.00.
  • Semināra sākums: plkst.12.00.
  • Dalība seminārā: bez obligātas iepriekšējās pieteikšanās.
  • Plašāka informācija: pa tālr. 29118683.