Bērzpils pamatskola

14. novembrī ar projekta “Kontakts” atbalstu notika darbnīca “Sava vizuālā tēla” pilnveidošana. Darbnīcu vadīja Bērzpils pamatskolas skolotāja Irīda Maderniece. 8. un 9. klases skolēni mācījās, kā gaumīgi veidot savu ārējo tēlu, pilnveidojot to ar aksesuāriem. Nodarbības laikā skolēni izgatavoja rokassprādzes un, izmantojot hennas krāsas, veidoja zīmējumus uz rokām. Dalībniekiem patika nodarbība, jo tās laikā tika apgūtas ne tikai jaunas prasmes, bet bija arī iespēja sadarboties savā starpā.

Savukārt 7. decembrī 17 skolēni un divas skolotājas devās motivācijas braucienā uz Balvu novada Upītes ciemu, lai izmēģinātu savus spēkus izlaušanās istabā “Pīci panti”. Nodarbības laikā tika attīstīta prasme sadarboties, kā arī bija jābūt ļoti vērīgam, zinošam un atjautīgam.

Paldies par piedzīvoto azartu un gūtajām emocijām izlaušanās istabas idejas autoriem un realizētājiem! Motivācijas brauciena dalībnieki ieteica arī skolasbiedriem kādreiz aizbraukt uz Upīti, lai pamēģinātu ‘’izlausties”.

Informācija: Līva Raciborska, Bērzpils pamatskolas 8. klases skolniece