Karjeras izglītība
Karjeras nedēļa Balvu Valsts ģimnāzijā

No 17. līdz 19.oktobrim Latvijas mācību iestādēs jau desmito gadu pēc kārtas norisinājās Karjeras nedēļa. Šogad tā tika virzīta jauniešu uzņēmējspēju apzināšanai un attīstīšanai veiksmīgas nākotnes karjeras veidošanā, ar nedēļas saukli ‘’Uzņemējspējas –tavas superspējas!”  Arī BVĢ jaunieši piedalījās Karjeras nedēļas aktivitātēs. Katrā klasē nedēļas laikā notika iedvesmojoša un izglītojoša mācībstunda. 7. līdz 9. klases audzēkņiem - “Atklāj savas superspējas” un “Iepazīsti savas superspējas un izmanto tās”     10. līdz 12. klases audzēkņiem.

Ceturtdien skolas jaunieši piedalījās tiešsaistes diskusijā par skolas un ārpusskolas aktivitāšu nozīmi spēju attīstībā nākotnes karjeras veidošanai. Tika runāts par  nākotnes profesijās aktuālākajām spējām, prasmēm un kompetencēm, veikts salīdzinājums ar pašreiz pieprasītajiem speciālistiem un darba vidē augstāk novērtētajām darbinieku spējām un prasmēm.

Tās pašas dienas vakarā arī vecāki un ģimenes locekļi varēja izmantot iespēju, lai piedalītos tiešsaistes diskusijā “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas”. Sarunu par bērnu un jauniešu stipro pušu atpazīšanu, ko var darīt vecāki, kā aizņemtajā ikdienā saprast, kādas ir bērna intereses un spēcīgās puses, un kā tās var tikt attīstītas, vadīja ētera personība un četru bērnu tēvs Ansis Bogustovs.

Bet visu 9. klašu audzēkņi trešdien tikās ar skolas absolventu, uzņēmēju Edgaru Kaļvu, kurš jauniešiem izstāstīja par savu karjeras ceļu un dalījās ar dzīvē gūtajām atziņām. Jauniešiem bija iespēja arī intervēt uzņēmēju, kā rezultātā izveidot radošo darbu, attēlojot tajā, viņuprāt, spilgtāko Edgara uzņēmējspēju un ar šo darbu piedalīties konkursā.  Radošajā darbā jaunieši atveidoja  tādas uzņēmēja spējas kā mērķtiecība, radošums, atbildība, kā arī pozitīvismu un optimismu.

Karjeras nedēļas aktivitātes rosināja jauniešus apzināties, ka uzņēmējspējas nav tikai spējas un prasmes radīt un vadīt uzņēmumu. Tās ir zināšanu, prasmju, attieksmes un rakstura īpašību kopums, kas nepieciešams veiksmīgas karjeras veidošanā. Uzņēmējspējas var attīstīt skolā vai ārpusskolas nodarbībās, un tās noderēs gan ikdienas situācijās, gan tavā nākotnes profesijā.

 

Teksts un foto:  Agita Kukurāne, BVĢ karjeras konsultante