Komisiju sēžu darba kārtība

Balvu novada lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības  komisijas priekšsēdētājs Pēteris Kalniņš sasauc Balvu novada lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas sēdi, kas notiks 2024. gada 22. februārī plkst. 8.45 zoom platformā.

Darba kārtība:

  1. Juridiskas personas 2024. gada 14. februāra iesnieguma izskatīšana un lēmuma pieņemšana;
  2. Juridiskas personas 2024. gada 9. februāra iesnieguma izskatīšana un lēmuma pieņemšana;
  3. Juridiskas personas 2024. gada 1. februāra iesnieguma izskatīšana un lēmuma pieņemšana;
  4. Juridiskas personas 2024. gada 13. februāra iesnieguma izskatīšana un lēmuma pieņemšana;
  5. Juridiskas personas 2024. gada 14. februāra iesnieguma izskatīšana un lēmuma pieņemšana.