Komisiju sēžu darba kārtība

Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs Jānis Bubnovs sasauc Licencēšanas komisijas sēdi, kas notiks 2024.gada 16.februārī plkst. 9.00, Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā, sēžu zālē.

Darba kārtība:

  1. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu I.U BATIM Balvu novada teritorijā.