Komisiju sēžu darba kārtība

Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs Jānis Bubnovs sasauc Licencēšanas komisijas sēdi, kas notiks 2024.gada 24.aprīlī plkst. 09.00, Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā, sēžu zālē.

Sēdes darba kārtība:

  1. Par atļaujas izsniegšanu neformālās izglītības programmu īstenošanai Balvu administratīvajā teritorijā.