Kultūra
Maija dziedājumi Balvu novadā 2024.gadā
 • katru otrdienu plkst. 18.00
 • katru piektdienu no plkst. 17.00 līdz 18.00

Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis aicina uz Maija dziedājumiem

 • 1.maijā plkst. 10.00 Baltinavas Jaunavas Marijas Pasludināšanas Romas katoļu baznīcas dārzā
 • 8.maijā plkst. 10.00 Keišu kalnā
 • 15.maijā plkst. 10.00 Slobodā (pie vecā krusta)
 • 22.maijā plkst. 10.00 Muorkovā
 • 29.maijā plkst. 10.00 Mačusalā
 • svētdienās plkst. 15.00 Pliešovas kapos (organizē kapu vecākā M.Kušnire, dzied kapos apglabāto piederīgie); plkst. 13.00 pie Uobeļovas krusta (dzied ciema ļaudis)
 • katru trešdienu plkst. 10.00
 • 11.maijā plkst. 14.00
 • katru dienu plkst. 16.00

Etnogrāfiskais ansamblis “Benislava” un garīgo dziesmu ansamblis “Sonāte” aicina uz Maija dziedājumiem

 • 5.,12.,19., 26. maijā plkst. 11.00 pie Skujetnieku krucifiksa
 • 8.maijā plkst. 14.00 pie Mastarīgas kapu krucifiksa
 • 15.maijā plkst. 14.00 pie Benislavas ciema krucifiksa
 • 22.maijā plkst. 14.00 pie Slavītu kapu krucifiksa
 • 29.maijā plkst. 14.00 pie Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcas krucifiksa, dārzā
 • 5.maijā plkst. 17.00 pie Lodumas krusta
 • 12.maijā plkst. 16.00 pie Lāšķu krusta
 • 19.maijā plkst. 16.00 pie Slotukalna krusta
 • 26.maijā plkst. 16.00 pie Brontu krusta
 • 6.maijā plkst. 17.00 pie Akmeņrūču krusta
 • 13.maijā plkst. 17.00 Kāpessila kapos
 • 20.maijā plkst. 17.00 Ūdrenes kapos
 • 27.maijā plkst. 17.00 Tilžas kapos
 • 31.maijā plkst. 17.00 Tilžas katoļu baznīcas dārzā

Folkloras kopa “Saime” aicina uz Maija dziedājumiem

 • 5.maijā plkst. 16.00 pagasta centrā
 • 12.maijā plkst. 16.00 pie Malvīnes mājas
 • 19.maijā plkst. 16.00 Sudarbes kapos
 • 26.maijā plkst. 16.00 Lutenānu kapos