Kultūra Baltinavas Kultūras nams
Maija dziedājumi pie krucifiksiem

Krucifiksi ir Latgales ainavas neatņemama sastāvdaļa. Ik gadu, maija mēnesī, tie tiek īpaši rotāti, apkopti, jo notiek maija dziedājumi jeb “dzīduošona pi krysta”. Tā ir viena no spilgtākajām tautas dievbijības izpausmēm Latgalē. Tā ir Latgales kultūras kanona vērtība un mūsu nemateriālās kultūras sastāvdaļa.

Dziedāšanas tradīcijas mutvārdos tiek nodotas no paaudzes uz paaudzi. Tiek dziedātas dziesmas par godu Dievmātei Marijai. Diemžēl aktīvo dziedātāju paliek arvien mazāk un mazāk. Arī šogad Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa sievas kopā ar vietējām iedzīvotājām piedalījās maija dziedājumos. Katra reize sākās ar pātaru skaitīšanu un turpinājās ar litāniju Vissvētākajai Jaunavai Marijai. Baltinavas dziedātājas pāris dziesmas velta arī Kungam Jēzum Kristum.

Tradicionāli maija dziedājumi sākās 1. maijā Baltinavas Kunga Jēzus Kristus pasludināšanas Romas katoļu baznīcas dārzā pie krusta. Tie notika katru trešdienu pie kāda no krucifiksiem, bet svētdienās Obeļovas un Svētūnes kapsētās, kur dziedāšanas iniciatīva ir pašu kapsētā apglabāto piederīgo ziņā.

Šogad Keišu kalnā, bijušās baznīcas vietā, pateicoties Baltinavas pagasta pārvaldei, tika uzstādīts jauns krusts. 10. maijā uz dziedāšanas reizi pie Keišu krusta ieradās Baltinavas Kunga Jēzus Kristus pasludināšanas Romas katoļu baznīcas prāvests Filips Davidovičs, lai to iesvētītu. Prāvests tikšanās reizē pārrunāja ar sievām par maija dziedājumu tradīcijām un pagasta vēsturi. Paldies prāvestam par krusta iesvētīšanu un sirsnīgu, labestīgu attieksmi pret draudzes locekļiem. 17.maijā dziedāšana turpinājās Svilpovā pie krusta, kuru tautā iesaukuši par Baibas krustu. 24.maijā pie Mačusalas krusta tika noslēgti maija dziedājumi.

Sirsnīgs paldies visām dalībniecēm! Paldies par iesaistīšanos dziedāšanā, par krucifiksu apkopšanu, skaistas vides radīšanu tiem apkārt!

Lidija Ločmele

Vadītāja
baltinavakn [at] balvi.lv