Izglītība
Grupas bilde

27.janvārī Balvu sākumskola pulcināja plašu skolēnu skaitu uz Balvu novada angļu valodas viktorīnu “Wheel of wisdom” (“Gudrības rats”). Šogad viktorīnā piedalījās 12 sesto klašu komandas no Viļakas, Rekavas, Tilžas, Baltinavas, Eglaines, Rugājiem, Stacijas, Bērzpils un Balvu sākumskolas. Priecājamies par aktīvo iesaistīšanos!

Pasākuma gaitā skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas un prasmes angļu valodā, paplašināt interesi par angļu valodu un veicināt sadraudzību starp novada skolēniem. Tā bija lieliska iespēja satikties arī novada skolu skolotājiem, dzīvot līdzi viktorīnas gaitai un saviem skolēniem.

Viktorīnu atklāja Balvu sākumskolas skolotājas Žannas Ivanovas pulciņa bērni ar deju “Putni” un noslēdza 3.c klases skolēni ar aizraujošu, neparastu priekšnesumu “Dejo tikai kājiņas”. Paldies!

Pasākuma ievaddaļā katra komanda īsi prezentēja savu komandu, nosaukumu un vienlaicīgi sacentās “Simpātiju balvas” ieguvē.

Pasākuma vadītājas šoreiz bija Balvu sākumskolas 5.d klases skolnieces Leila Baranauska un Patrīcija Klauča. “Gudrības ratā” tika iekļautas 4 tēmas – Pulkstens, Ēdiens, Dzīvnieki un Svinības, un katrā tēmā tika piedāvāti 2 uzdevumi. Katru uzdevumu vajadzēja pabeigt noteiktā laika sprīdī.

Pēc spraigas darbošanās tika noskaidroti viktorīnas uzvarētāji. Katras skolas dalībnieki saņēma pateicības diplomu par piedalīšanos un dāvaniņā pildspalvu. Par 1.vietas ieguvējiem un speciālo balvu ar viktorīnas simbolu “Wheel of wisdom” saņēma Balvu sākumskolas 6.d klases skolēnu komanda “Gangsters from Balvi” ( Rēzija Ozola, Egita Ozoliņa, Luisa Marija Ūzuliņa, Aleksandrs Kašs). Šī komanda izcēlās arī ar pārliecinošu prezentāciju un ieguva arī Simpātiju balvu.

Arī godalgotās 2. un 3.vietu ieguva Balvu sākumskolas komandas, kurām bija vienāds punktu skaits un nācās veikt papilduzdevumu. Ar 2.vietu apsveicam 6.b klases komandu “Teletubbies” (Tīna Trupovniece, Elīza Anča, Elisa Pitkeviča un Daniels Priedeslaipa). 3.vietas ieguvēji ir 6.a klases komanda “English genius” ( Keita Guļina, Ketrīna Rezgale, Elza Elizabete Sirmā, Hanna Mellenberga). Lepojamies ar saviem skolēniem un viņu panākumiem!

Sakām milzīgu “PALDIES” pasākuma atbalstītājiem – Izglītības pārvaldei par sarūpētajām dāvanām, katram angļu valodas skolotājam par ieguldījumu skolēnu valodas attīstīšanā un dalībniekiem par aktīvu iesaistīšanos. Paldies arī asistentiem, kas līdzdarbojās pasākuma gaitā!

Informāciju sagatavoja: Balvu sākumskolas angļu valodas skolotāja Inga Bukša