Iedzīvotājiem Pašvaldība
Notiks pirmās Iedzīvotāju padomju vēlēšanas

Baltinavas, Briežuciema, Krišjāņu, Susāju, Vecumu pagastu un Viļakas pilsētas pārvaldes sasauc iedzīvotāju kopsapulces, kuru laikā tiks ievēlētas pagastu un pilsētas Iedzīvotāju padomes. Aicinām būt aktīviem pagastu un Viļakas pilsētas iedzīvotājiem, jo vēlēšanas var notikt, ja tajās piedalās 5% no pagastā vai pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem. Šajās kopsapulcēs iedzīvotāji var izvirzīt arī savus kandidātus.

Kopsapulces notiks:

 • SUSĀJU PAGASTĀ 9.decembrī plkst.9.00 Viļakas pilsētas bibliotēkā
  • Susāju pagasta kandidātu saraksts Susāju pagasta Iedzīvotāju padomei:
  • Modris Nikolajevs;
  • Vilnis Jakovļevs;
  • Ainārs Tūcis;
  • Gvido Gajevskis;
  • Jānis Sprukuls.
 • BRIEŽUCIEMA PAGASTĀ 13.decembrī plkst.16.00 Briežuciema Tautas namā
  • Briežuciema pagasta kandidātu saraksts Briežuciema pagasta Iedzīvotāju padomei:
  • Helēna Ločmele;
  • Laima Ločmele;
  • Ikars Supe;
  • Līga Pundure;
  • Reinis Apars.
 • KRIŠJĀŅU PAGASTĀ 14.decembrī plkst. 17.00 Krišjāņu Tautas namā
  • Krišjāņu pagasta kandidātu saraksts Krišjāņu pagasta Iedzīvotāju padomei:
  • Ilona Stepāne;
  • Ērika Pujāte;
  • Inita Strelča;
  • Sanita Korkla;
  • Andis Kašs.
 • VIĻAKAS PILSĒTĀ 14.decembrī plkst.18.00 Viļakas pilsētas pārvaldes Sēžu zālē (Abrenes ielā 26)
  • Viļakas pilsētas kandidātu saraksts Viļakas pilsētas Iedzīvotāju padomei:
  • Santa Šmite;
  • Anita Kampernova;
  • Sanita Lele;
  • Inga Orlovska;
  • Jolanta Vrubļevska;
  • Valters Aleksāns;
  • Einārs Ivanovskis;
  • Nataļja Dmitrijeva;
  • Aldis Prancāns;
  • Zemfīra Kozlovska.
 • VECUMU PAGASTĀ 16.decembrī plkst.10.00 Borisovas Tautas namā
  • Vecumu pagasta kandidātu saraksts Vecumu pagasta Iedzīvotāju padomei:
  • Ligija Logina;
  • Silvija Gorbačova;
  • Alberts Draviņš;
  • Inga Kokoreviča;
  • Aija Locāne.
 • BALTINAVAS PAGASTĀ 15.decembrī plkst. 15.00 Baltinavas Kultūras nama Foajē telpā
  • Baltinavas pagasta kandidātu saraksts Baltinavas Iedzīvotāju padomei:
  • Sandris Ločmelis;
  • Artūrs Buklovskis;
  • Agita Zelča;
  • Marija Bukša;
  • Valentīna Daukste;
  • Velta Mītke;
  • Dagnis Keišs;
  • Marija Skaba;
  • Sonora Logina.
UZZIŅAI:

Pārējos pagastos, kuros tika iesniegts pietiekams dalībnieku skaits darbam Iedzīvotāju padomēs, iedzīvotāju kopsapulces tiks organizētas janvārī.

Iluta Jaunžeikare

Nodaļas vadītāja
iluta.jaunzeikare [at] balvi.lv