Iedzīvotājiem Pašvaldība
Ceļu ierobežojumi

Pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 5.panta otro daļu, kur noteikts, ka autoceļu lietošanu uz laiku var aizliegt vai ierobežot nelabvēlīgu ceļa vai klimatisko apstākļu dēļ, kā arī citos gadījumos, kad braukšana pa autoceļiem kļūst bīstama, Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumu Nr. 42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 2.1. un  2.2. apakšpunktu, kur noteikts, ka satiksmi uz ceļiem var aizliegt vai ierobežot, lai novērstu ceļu bojājumus, kas radušies vai varētu rasties klimatisko apstākļu dēļ, kā arī, lai novērstu satiksmes negadījuma risku ceļa bojājumu dēļ, 3.2.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par satiksmes aizliegumu vai ierobežojumu attiecībā uz pašvaldību autoceļiem un ielām pieņem  attiecīgā pašvaldība, 12.2.punktu, saskaņā ar kuru informāciju par satiksmes aizliegumu vai ierobežojumiem savā tīmekļvietnē publicē pašvaldība, ja aizliegums vai ierobežojumi attiecas uz pašvaldību autoceļiem un ielām, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par satiksmes aizlieguma vai ierobežojumu saskaņošanu, norādot autoceļa vai ielas nosaukumu, posmu, aizlieguma vai ierobežojumu veidu, termiņu un kontakttālruni, Balvu novada domes 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.1/2021 “Balvu novada pašvaldības nolikums” 21.17.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības izpilddirektors pieņem lēmumus par satiksmes aizliegumiem vai ierobežojumiem pašvaldības administratīvajā teritorijā,  un ņemot vērā, ka pastāvošo klimatisko apstākļu (lietus, atkusnis) ietekmē tiek izskalots ceļu segums un kravas automobiļu iedarbībā ceļi tiek bojāti, nepieciešams noteikt masas ierobežojumu transportlīdzekļiem, nepieciešams noteikt satiksmes ierobežojumus no 2024. gada 27.februāra līdz 2024. gada 15. aprīlim transporta līdzekļiem  pa Balvu novada pašvaldības autoceļiem.

 

  • Saziņai jautājumu un neskaidrību gadījumā: 
    • Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazināties ar Balvu novada pašvaldības Tehniskās nodaļas vadītāju Andri Zelču (+371 28325511) vai arī vērsties attiecīgajā pagasta pārvaldē.
    • Gadījumos, ja tiek konstatēta transportlīdzekļu, kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz zīmē norādīto, pārvietošanās pa ceļiem, kuriem noteikti satiksmes ierobežojumi, lūgums ziņot Balvu novada Pašvaldības policijai pa tālruni 29445114 vai Valsts policijai pa diennakts bezmaksas tālruni 110.

Nr.

Ceļa nosaukums

Adrese (km)

Garums (km)

Seguma veids

Ierobežojuma veids

no

līdz

1.

A2 Čudarīne-Obeļova

0,00

5,093

5,93

grants (šķembas)

10 t

2.

A7 Maiļupe – Parks

0,00

1,21

1,21

grants (šķembas)

10 t

3.

A10 Kaši-Surikova-Buksti

0,00

4,66

4,66

grants (šķembas)

10 t

4.

A11 Demerova-Maksi

0,00

3,07

3,07

grants (šķembas)

10 t

5.

A15 Demerova-Lauruti-Punduri

0,00

4,82

4,82

grants (šķembas)

3,5 t

6.

A22 Pazlauga-Motrīne

0,00

4,36

4,36

grants (šķembas)

10 t

7.

A23 Neiviņi-Maksi

0,00

2,56

2,56

grants (šķembas)

10 t

8.

B2 Demerova-Grikovka

0,00

1,29

1,29

grants (šķembas)

10 t

9.

A4 Baltinava – Abriņas

0,00

2,48

2,48

Grants (šķembas)

3,5 t

10.

A1 Danski – Upmala-Dzērvīne

0,00

5,40

5,40

Grants (šķembas)

3,5 t

11.

A5 Kotlova - Keiši

0,00

1,44

1,44

Grants (šķembas)

3,5 t

12.

Baltinava-Safronovka

0,00

4,16

4,10

Grants (šķembas)

10 t

13.

Baltinava-Briežuciems

0,00

3,21

3,21

Grants (šķembas)

10 t

Nr.

Ceļa nosaukums

Adrese (km)

Garums (km)

Seguma veids

Ierobežojuma veids

no

līdz

1.

Naudaskalns – Ozolsala

0,00

5,1

5,1

grants (šķembas)

3,5 t

2.

Reči – Balvi

0,00

5,5

5,5

grants (šķembas)

3,5 t

3.

Naudaskalns – Silamala

0,00

7,0

7,0

grants (šķembas)

3,5 t

4.

Silamala – Dūrupe

0,00

3,2

3,2

grants (šķembas)

3,5 t

5.

Naudaskalns – Lemešava

0,00

5,9

5,9

grants (šķembas)

3,5 t

6.

Lācupe – Dzeņulauza

0,00

1,0

1,0

grants (šķembas)

3,5 t

7.

Lemeševa – Stepjugabali

0,00

0,656

0,656

grants (šķembas)

3,5 t

Nr.

Ceļa nosaukums

Adrese (km)

Garums (km)

Seguma veids

Ierobežojuma veids

no

līdz

1.

Aizpurve – Moziņķi

0,00

3,860

3,860

grants (šķembas)

3,5 t

2.

Bērzkalne – Ploskena

0,00

4,274

4,274

grants (šķembas)

3,5 t

3.

Bērzkalne – Taureskalns

0,00

1,60

1,60

grants (šķembas)

3,5 t

4.

Silakrogs – Lazdukalns

0,00

2,40

2,40

grants (šķembas)

3,5 t

5.

Vējava – Brieževa

0,00

1,610

1,61

grants (šķembas)

3,5 t

6.

Silakrogs – Auzāji

0,00

2,93

2,93

grants (šķembas)

3,5 t

7.

Elkšņeva – Mūrova

0,00

5,31

5,31

grants (šķembas)

3,5 t

8.

Elkšņeva – Brieževa

0,00

2,294

2,294

grants (šķembas)

3,5 t

9.

Bērzkalne – Užgova

0,00

1,710

1,710

grants (šķembas)

3,5 t

Nr.

Ceļa nosaukums

Adrese (km)

Garums (km)

Seguma veids

Ierobežojuma veids

no

līdz

1.

Mūramuiža – Sola

2,1

5,080

5,080

grants (šķembas)

3,5 t

2.

Stacijas iela - Patmalnieki

0,00

2,00

2,983

grants (šķembas)

3,5 t

3.

Golvari – Zosuļi

1,00

5,546

5,546

grants (šķembas)

3,5 t

4.

Golvari – Kononi

0,00

4,360

4,360

grants (šķembas)

3,5 t

5.

Viškuļi- Baka

0,00

2,755

2,755

grants (šķembas)

3,5 t

6.

Beļauski- Viškuļi

0,00

1,500

2,169

grants (šķembas)

3,5 t

7.

Līdumnieki- Zosuļi

0,00

3,785

3,785

grants (šķembas)

3,5 t

8.

Paukle-Beļauski

0,00

1,328

1,328

grants (šķembas)

3,5 t

9.

Zosuļi-Auziņi

0,00

2,801

2,801

grants (šķembas)

3,5 t

10.

Saksmale-Atkritumu izgāztuve

0,00

1,120

1,120

grants (šķembas)

3,5 t

11.

Pāliņi -Dārza iela

0,00

0,790

0,790

grants (šķembas)

3,5 t

12.

Silamuiža-Dārza iela

0,00

2,239

2,239

grants (šķembas)

3,5 t

13.

Markova-Bērzieši-Augstari-Domopole

0,00

2,912

2,912

grants (šķembas)

3,5 t

14.

Augstari-Polders

0,00

1,282

1,282

grants (šķembas)

3,5 t

15.

Baka-Javenieki

0,00

1,805

1,805

grants (šķembas)

3,5 t

16.

Viškuļi-Vecais Ičas tilts

0,00

2,424

2,424

grants (šķembas)

3,5 t

17.

Dārza iela- Vecpils- Mūramuiža

0,00

2,094

2,094

grants (šķembas)

3,5 t

18.

Dārza iela - Bēržu kapi

0,00

1,054

1,054

grants (šķembas)

3,5 t

Nr.

Ceļa nosaukums

Adrese (km)

Garums (km)

Seguma veids

Ierobežojuma veids

no

līdz

1.

Dambergi-Ploskene -Augstasils

0,00

8.74

8,74

grants (šķembas)

3,5 t

2.

Dukuļeva - Ostralīdumi

0,00

3,20

3,20

grants (šķembas)

3,5 t

3.

Dambergi- Kļavusala

0,00

1,80

1,80

grants (šķembas)

3,5 t

4.

Pūšļeva-Kvašņeva

0,00

1,00

1,00

grants (šķembas)

10 t

5.

Kvašņeva-Abriņas-Begunova

0,00

1,80

1,80

grants (šķembas)

10 t

Nr.

Ceļa nosaukums

Adrese (km)

Garums (km)

Seguma veids

Ierobežojuma veids

no

līdz

1.

Sita - Briedīši 

0,00

6,216

6,216

grants (šķembas)

3,5 t

2.

Sita - Kozlova

0,00

2,25

2,25

grants (šķembas)

3,5 t

3.

Stirnusala - Sita

0,00

5,13

5,13

grants (šķembas)

3,5 t

4.

Stacija - Celmene

0,00

2,92

2,92

grants (šķembas)

3,5 t

5.

Steķentava - Pērkoni

0,00

5,658

5,658

grants (šķembas)

3,5 t

6.

Gobusala - Guznava

0,00

5,105

5,105

grants (šķembas)

3,5 t

7.

Vladimirova- Sita

0,00

1,68

1,68

grants (šķembas)

3,5 t

8.

Salmaņu kapi - Grīvgals

0,00

1,98

1,98

grants (šķembas)

3,5 t

9.

Bankas ceļš

0,00

5,355

5,355

grants (šķembas)

3,5 t

10.

Celmenes kaltes ceļš 

0,00

1,213

1,213

grants (šķembas)

3,5 t

11.

Druvenieki - Zači

0,00

1,20

1,20

grants (šķembas)

3,5 t

12.

Slūžu ceļš

0,00

1,476

1,476

grants (šķembas)

3,5 t

13.

Svētleja - Kvieši

0,00

1,60

1,60

grants (šķembas)

3,5 t

14.

Oļgina - Andrakalna kapi

0,00

1,116

1,116

grants (šķembas)

3,5 t

15.

Esmeraldova – Meirāni

0,00

2,99

2,99

grants (šķembas)

3,5 t

16.

Kārļu ceļš

0,00

0,698

0,698

grants (šķembas)

3,5 t

17.

Steķentava – Zači

0.00

0,500

0,500

grants (šķembas)

3,5 t

18

Meirāni – Esmeraldova

0.00

2,634

2,634

grants (šķembas)

3,5 t

19.

Paulāni – Sitasgārša

0.00

0,425

0,425

grants (šķembas)

3,5 t

Nr.

Ceļa nosaukums

Adrese (km)

Garums (km)

Seguma veids

Ierobežojuma veids

no

līdz

1.

Mežupe-Purviņas

0,00

3,25

3,25

grants (šķembas)

10 t

2.

Runcene-Mežupe

0,00

2,57

2,57

grants (šķembas)

10 t

3.

Krišjāņi-Krampiņas-Runcene-Krišjāņi

0,00

13,414

13,414

grants (šķembas)

10 t

 

Nr.

Ceļa nosaukums

Adrese (km)

Garums (km)

Seguma veids

Ierobežojuma veids

no

līdz

1.

Beņislava – Blāzma

0,950

7,624

6,674

grants (šķembas)

10 t

2.

Kapūne – Klāni

0,000

5,100

5,100

grants (šķembas)

10 t

3.

Aizupes apvedceļš

0,000

1,400

1,400

grants (šķembas)

10 t

4.

Rūbāni – Fabriki

0,000

2,250

2,250

grants (šķembas)

10 t

5.

Silaines gateris – Liepnīte

0,000

6,090

6,090

grants (šķembas)

10 t

6.

Gariesili – Drudži

0,000

3,470

3,470

grants (šķembas)

10 t

7.

Drudži – Golvori

0,000

2,800

2,800

grants (šķembas)

10 t

8.

Silinieki – Skubinova

0,000

2,865

2,865

grants (šķembas)

10 t

9.

Liepnīte – Patmalnieki

0,000

5,140

5,140

bez seguma

10 t

10.

Liepnīte – Klitončiki

0,000

2,900

2,900

bez seguma

10 t

11.

Pāliņi-Gailīši

0,000

18,420

18,420

grants (šķembas)

10 t

Nr.

Ceļa nosaukums

Adrese (km)

Garums (km)

Seguma veids

Ierobežojuma veids

no

līdz

1.

Ķīļi- Orlovas vārti

0,00

4,715

4,715

grants (šķembas)

3,5 t

2.

Egļuciems- Petrovka

0,00

2,365

2,365

grants (šķembas)

3,5 t

3.

Nobrauktuve uz Ošsalām

0,00

0,7

0,7

grants (šķembas)

3,5 t

4.

Nobrauktuve uz Zirgadobi

0,00

1,267

1,267

grants (šķembas)

3,5 t

Nr.

Ceļa nosaukums

Adrese (km)

Garums (km)

Seguma veids

Ierobežojuma veids

no

līdz

1.

Aizgalīne-Kvinte

0,00

1,488

1,49

grants (šķembas)

3,5 t

2.

Lāški-Kozlova-Kangari

0,00

3,677

3,68

grants (šķembas)

3,5 t

3.

Zaiceva-Loduma

0,00

1,843

1,84

grants (šķembas)

3,5 t

4.

Aizpurve-Semenova

0,00

1,022

1,02

grants (šķembas)

3,5 t

5.

Semenva-Loduma-Truļļova-Bahmatova

0,00

7,940

7,94

grants (šķembas)

3,5 t

6.

Janopole-Bronti-Tereškova

0,00

7,084

7,08

grants (šķembas)

3,5 t

7.

Semenova-Viduči-Slotukalns

0,00

7,753

7,75

grants (šķembas)

3,5 t

8.

Skandīne-Lozdova

0,00

3,087

3,09

grants (šķembas)

3,5 t

9.

Vīksnīne -Kļučniki

0,00

2,970

2,97

grants (šķembas)

3,5 t

Nr.

Ceļa nosaukums

Adrese (km)

Garums (km)

Seguma veids

Ierobežojuma veids

no

līdz

1.

Rugāji – Tikaiņi

0,00

7,811

7,811

grants (šķembas)

10 t

2.

Griestiņi – Kozupe

0,00

4,330

4,330

grants (šķembas)

10 t

3.

Dubļukalns – Biškāni

0,00

1,672

1,672

grants (šķembas)

10 t

4.

Zeltiņi – Ilganči – Medņi

0,00

10,68

10,68

grants (šķembas)

10 t

5.

Cūksala – Karjers – Čušļi

0,00

2,08

2,08

grants (šķembas)

10 t

6.

Upetnieki – Vēzis

0,00

1,971

1,971

grants (šķembas)

10 t

7.

Vīkšņi – Silenieki

0,00

5,083

5,083

grants (šķembas)

10 t

8.

Čušļi – Kraukļeva

0,00

4,36

4,36

grants (šķembas)

10 t

9.

Griestiņi – Rimstavas

0,00

0,57

0,57

grants (šķembas)

10 t

10.

Aizupes apvedceļš

0,00

1,40

1,40

grants (šķembas)

10 t

11.

Upetnieki – Kaņepiene

0,00

1,385

1,385

grants (šķembas)

10 t

12.

Medņi – Biškāni

0,00

2,774

2,774

grants (šķembas)

10 t

13.

Balvi-Teteri-Upatnieki

2,378

20,747

18,369

grants (šķembas)

10 t

Nr.

Ceļa nosaukums

Adrese (km)

Garums

(km)

Seguma veids

Ierobežojuma veids

no

līdz

1.

Klāni-Gruzdova-Plešava

Klāni-Gruzdova- Plešava

0,000

 

8,19

8,19

 

9,25

8,19

 

1,06

grants

(šķembas)

3,5 t

2.

Viļaka-Tepenīca-Gruzdova

0,000

5,34

5,34

grants

(šķembas)

3,5 t

3.

Tepenīca-Gruzdova

0,000

1,73

1,73

grants

(šķembas)

3,5 t

4.

Posacki-Brāslava

0,000

4,18

4,18

grants

(šķembas)

3,5 t

5.

Svilpova-Gurinova

0,000

2,84

2,84

grants

(šķembas)

3,5 t

6.

Keišu apvedceļš

0,000

1,74

1,74

gGrants

(šķembas)

3,5 t

7.

Tutinava-Birznieki

0,000

1,94

1,94

grants

(šķembas)

3,5 t

8.

Sils-Sola

0,000

3,04

3,04

grants

(šķembas)

3,5 t

9.

Viļaka-Ilziņi-Medņevas robeža

0,000

2,73

2,73

grants

(šķembas)

3,5 t

10.

Vonagova-Mežarija

0,000

2,22

2,22

grants

(šķembas)

3,5 t

11.

Susāji-Pokševa-Medņevas rob.

0,000

1,53

1,53

grants

(šķembas)

3,5 t

12.

Viļaka-Meirova-Tutinova

0,000

2,03

2,03

grants

(šķembas)

3,5 t

13.

Tutinova-Geinova

0,000

2,25

2,25

grants

(šķembas)

3,5 t

14.

Kraukļeva-Stūrīši

0,000

0,56

0,56

grants

(šķembas)

3,5 t

15.

Kraukļeva-Sils

0,000

2,71

2,71

grants

(šķembas)

3,5 t

16.

Karigova-Žīguri

0,000

1,35

1,35

grants

(šķembas)

3,5 t

17.

Keiši-Skockova

0,000

0,85

0,85

grants

(šķembas)

3,5 t

18.

Viļaka-Kravaļi

0,000

1,31

1,31

grants

(šķembas)

3,5 t

19.

Egļava-Mežniecība

0,000

1,45

1,45

grants

(šķembas)

3,5 t

20.

Vēdenieši-Kapi

0,000

0,42

0,42

grants

(šķembas)

3,5 t

21.

Svilpova-Muzejs

0,000

2,11

2,11

grants

(šķembas)

3,5 t

22.

Klāni-Kulpene

0,000

3,94

3,94

grants

(šķembas)

3,5 t

23.

Sosnīcas-Pritikava

0,000

0,40

0,40

grants

(šķembas)

3,5 t

24.

Plešava-Karjers

0,000

1,09

1,09

grants

(šķembas)

3,5 t

25.

Vēršukalns-Baltais Briedis

0,000

1,03

1,03

grants

(šķembas)

3,5 t

Nr.

Ceļa nosaukums

Adrese (km)

Garums (km)

Seguma veids

Ierobežojuma veids

no

līdz

1.

Dīķa iela

0,00

1,500

1,500

grants (šķembas)

3,5 t

2.

Šķilbani-Krievijas robeža

0,00

5,104

5,104

grants (šķembas)

3,5 t

3.

Čerbakova-Prisjolova

0,00

0,994

0,994

grants (šķembas)

3,5 t

4.

Zaļčupe- Iļvezi

0,00

2,270

2,270

grants (šķembas)

3,5 t

5.

Zaļčupe- Bākarovas ferma

0,00

3,870

3,870

grants (šķembas)

3,5 t

6.

Tribunova-Riosari-Bākarova

0,00

3,900

3,900

grants (šķembas)

3,5 t

7.

Lejastači-Fabriki

0,00

3,240

3,240

grants (šķembas)

3,5 t

Nr.

Ceļa nosaukums

Adrese (km)

Garums (km)

Seguma veids

Ierobežojuma veids

no

līdz

1.

Miza- Pakalnieši

0,00

3,391

3,391

grants (šķembas)

3,5 t

2.

Pakalnieši- Baldonis

0,00

3,406

3,406

grants (šķembas)

3,5 t

3.

Plēsums- Keiba

0,00

3,651

3,651

grants (šķembas)

3,5 t

4.

Pakalnieši –Sīviņš

0,00

4,073

4,073

grants (šķembas)

3,5 t

5.

Ločmelis- Kāpessila kapi

0,00

1,14

1,14

grants (šķembas)

3,5 t

6.

Graudumnieks- Denisovs

0,00

3,745

3,745

grants (šķembas)

3,5 t

7.

Zelčs I.-. Komplekss

0,00

1,84

1,84

grants (šķembas)

3,5 t

8.

Miza -Stalīdzāns P

0,00

1,053

1,053

grants (šķembas)

3,5 t

9.

Krasta iela –Spirģu ceļš

0,00

1,925

1,925

grants (šķembas)

3,5 t

10.

Kapi –Gabrāns

0,00

0,83

0,83

grants (šķembas)

3,5 t

11.

Stangas- Zelčs E

0,00

1,981

1,981

grants (šķembas)

3,5 t

12.

Indriks- Celmiņš

0,00

1,237

1,237

grants (šķembas)

3,5 t

13.

Tilžas kapi- Meteņi

0,00

1,25

1,25

grants (šķembas)

3,5 t

14.

Plēsums- Toki- Keiba –Tilža

0,00

10,075

10,075

grants (šķembas)

3,5 t

15.

Pauļinš – Barbāns

0,00

2,778

2,778

grants (šķembas)

3,5 t

16.

Ūdrenes ceļš

0,00

2,152

2,152

grants (šķembas)

3,5 t

17.

Brakovska- Ločmelis

0,00

2,198

2,198

grants (šķembas)

3,5 t

Nr.

Ceļa nosaukums

Adrese (km)

Garums (km)

Seguma veids

Ierobežojuma veids

no

līdz

1.

Sudarbe - Orlovas vārti

0,00

6.757

6,757

grants (šķembas)

3,5 t

2.

Sudarbe – Grūznis

0,00

5.195

5,195

grants (šķembas)

3,5 t

3.

Vectilža- Medņusala

0,00

1,414

1,414

grants (šķembas)

3,5 t

4.

Tilts - Tilžas pagasts

0,00

0.611

0,611

grants (šķembas)

3,5 t

5.

Pulksteņi-Sāvāni

0,00

2,405

2,405

grants (šķembas)

3,5 t

Nr.

Ceļa nosaukums

Adrese (km)

Garums (km)

Seguma veids

 Ierobežojuma veids

no

līdz

1.

Vīksna – Zaļmežnieki

0,00

5,052

5,052

grants (šķembas)

3,5 t

2.

Sprogas – Oknupe-Pokuļeva

0,00

6,341

6,341

grants (šķembas)

3,5 t

3.

Smiltene – Oknupe

0,00

4,275

4,275

grants (šķembas)

3,5 t

4.

Derdziņi – Derdziņu kapi

0,00

2,09

2,09

grants (šķembas)

3,5 t

5.

Ukraina – Kačupe 

0,00

4,032

4,032

grants (šķembas)

3,5 t

6.

Kačupe – Aizezere

0,00

2,28

2,28

grants (šķembas)

3,5 t

7.

Sprogas – Sprogu ezers

0,00

0,803

0,803

grants (šķembas)

3,5 t

8.

Kačupe –Kačupes kapi

0,00

0,562

0,562

grants (šķembas)

3,5 t

9.

Vīksna – Valentinova

0,00

2,555

2,555

grants (šķembas)

3,5 t

10.

Mežarija – Aizezere

0,00

1,905

1,905

grants (šķembas)

3,5 t

11.

Pokuļeva-Miezāju kapi

0,00

0,483

0,483

grants (šķembas)

3,5 t

12.

Makšinava-Ašusila karjers

0,00

3,902

3,902

grants (šķembas)

3,5 t

13.

Dampadruva-Dampadruvas kapi

0,00

1,069

1,069

grants (šķembas)

3,5 t

14.

Kuprava-Kupravas kapi

0,00

0,282

0,282

grants (šķembas)

3,5 t

15.

Strauti-Priežu pļavas

0,00

1,405

1,405

grants (šķembas)

3,5 t

16.

Dobudeksnis-Makšinava

0,00

1,995

1,995

grants (šķembas)

3,5 t

Nr.

Ceļa nosaukums

Adrese (km)

Garums (km)

Seguma veids

Ierobežojuma veids

no

līdz

1.

Vecumi-Robežnieki-Kozīne

0,00

11,600

11,600

grants (šķembas)

3,5 t

2.

Tālavieši-Žogova

0,00

5,000

5,000

grants (šķembas)

3,5 t

3.

Bļiņica-Žogova

0,00

2,500

2,500

grants (šķembas)

3,5 t

4..

Šļopkine-Gārša

0,00

2,500

2,500

grants (šķembas)

3,5 t

   5.

Kozīne-Rejeva

  0,00

    3,400

     3,400

grants (šķembas)

3,5 t

   6.

Kozīne-Gubeņi

  0,00

    1,950

     1,950

grants (šķembas)

3,5 t

   7.

Repkova-Ņemecki

  0,00

    2,000

     2,000

grants (šķembas)

3,5 t

   8.

Žogova-Upmala-Vecumi

  0,00

    4,700

     4,700

grants (šķembas)

3,5 t

   9.

Dzelzceļa pārbrauktuve-Tornis-Karjera

  0,00

    3,100

     3,100

grants (šķembas)

3,5 t

Nr.

Ceļa (ielas) nosaukums

Adrese (km)

Garums (km)

Seguma veids

Ierobežojuma veids

no

līdz

1.

Dzelzceļa iela- Šalgunova

0,00

1,30

1,30

grants (šķembas)

3,5 t

Nr.

Ceļa (ielas) nosaukums

Adrese (km)

Garums (km)

Seguma veids

Ierobežojuma veids

no

līdz

1.

Celtnieku iela (no Daugavpils ielas līdz Rūpniecības ielai)

0,000

11,600

0,315

grants (šķembas)

 

 

3,5 t