Pašvaldība
Pārrunā aktualitātes iestāžu vadītāju sapulcē

Pēc vasaras un atvaļinājumu laika pārtraukuma, 3.oktobrī Balvu Mūzikas skolā atkal tikās Balvu novada iestāžu vadītāji ar novada domes un pašvaldības vadību, lai pārrunātu par šī gada budžeta izpildi un nākošā gada budžeta plānošanu, aktualitātēm pašvaldībā un citus jautājumus.

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, atklājot sapulci, vēlreiz atgādināja, ka pašlaik dzīvojam kara apstākļos: “Viena lieta ir skaidra, ka karš Ukrainā tik drīz nebeigsies, un tas izmaksā dārgi. Arī mums. Jau tagad redzam, kā ceļas kredītu procentu likmes un citas izmaksas ceļas. Tā ir maksa par karu, par ko arī mēs maksājam. Kāpēc? Domāju nevienam tas nav jāpaskaidro. Šobrīd jāskatās, kā veidosim nākamā gada budžetu, jo priekšā daudz izaicinājumu, piemēram, gada beigās noslēgsies “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” projekts, kuram turpinājuma nebūs, pašvaldībai jādomā, ko darīt tālāk, tāpat tik celta minimālā darba alga un daudz vēl citu izaicinājumu.”

Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Daina Tutiņa pateicās visiem iestāžu vadītiem, kuri bija iesaistīti XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos. Balvu novads bija pārstāvēts godam. Pateicās par organizētajiem pasākumiem vasaras periodā, jo piedāvājums bija liels, bet jāizvērtē arī, lai pasākumi būtu apmeklēti. Aicināja visus aizpildīt aptaujas anketu, kuru ir izstrādājusi Kultūras pārvalde, lai noskaidrotu apmierinātību ar kultūras piedāvājumu novadā, uzklausīt to redzējumu un/vai komentārus, sekmējot iedzīvotāju un viesu līdzdalību Balvu novada kultūras pasākumu piedāvājumu pilnveidošanā. ANKETA pieejama ŠEIT! 

Izpilddirektore pastāstīja, kā veicās ar skolēnu nodarbinātību vasarā, par iedzīvotāju padomju izveidošanu, kas būs kā konkrētā pagasta vai pilsētas iedzīvotāju ideju un vajadzību virzītāja, aicinot arī pagastu un pilsētu iestāžu vadītājus uzrunāt savus iedzīvotājus piedalīties līdzdalības budžetēšanas projektu konkursā.

Klātesošajiem tika pastāstīts, kā šobrīd norit projektu realizācija novadā, kur objektos parādās neparedzētie darbi, piemēram, noņemot veco segumu jumtam vai grīdai, atklājas, ka ir neplānoti bojājumi, kuru novēršana paildzina projekta realizācijas laiku, pašvaldībai prasa papildus finanses un projektēšanas darbus. Arī ceļu infrastruktūras uzlabošanas darbi neiet tik raiti, kā vēlētos, jo šajā gadā visi projekti bija jāsaskaņo ar Satiksmes ministriju, mainījās nosacījumi. Maijā bija gatavi noteikumi, jūnijā pašvaldība iesniedza projektu Satiksmes ministrijai, tā mēnesi izskatīja, kam sekoja atbilde, tad pašvaldība varēja pieteikties aizdevumam un darbs reāli var sākties tikai rudenī. Balvu muižā šogad cer pabeigt pirmo stāvu un iekārtot 2.stāva konferenču zāli. Ir izsludināts metu konkursa "Balvu muižas un ezera krastmalas publiskās ārtelpas attīstība".

Sarunas noslēgumā Daina Tutiņa parādīja, kā izskatās pašvaldības ieņēmumi pa mēnešiem, piemēram, kā mainās ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodaļa un ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, u.tml.

Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļas vadītāja Olga Siņica vēlreiz iestāžu vadītājiem atgādināja par precīzu un laicīgu rēķinu ievadi dokumentu vadības sistēmā LIETVARIS, kā arī sekot līdzi savas iestādes budžeta ieņēmumiem un izdevumiem, un katrai iestādei taupīt, kur var ietaupīt.

Tikšanās noslēgumā Sergejs Maksimovs vēlēja: “Dzīve nepastājas! Esam pārdzīvojuši arī grūtākus laikus!”

Paldies par uzņemšanu Balvu Mūzikas skolas kolektīvam, un kas gan būtu Mūzikas skola, ja neiepriecinātu klātesošos ar muzikālu sveicienu. Tas skanēja mūzikas skolas pedagogu izpildījumā. Uz tikšanos nākamajā sapulcē pēc mēneša Zoom platfomā!

Iluta Jaunžeikare

Nodaļas vadītāja
iluta.jaunzeikare [at] balvi.lv