Stacijas pamatskola
Pēdējā mācību gada skolas diena Stacijas skolā

31.maijs- 2022./2023. mācību gada noslēgums arī Stacijas pamatskolā. Svinīgi apsveikta 9.klase, ziedu pušķi un tradicionāli zvaniņi, uz kuriem parakstījušies visi skolas biedri. Paldies par kopā pavadīto laiku! Lai veiksmīgs eksāmenu laiks!

Direktore svinīgi apsveica skolēnus, kas šo mācību gadu beiguši ar teicamām un optimālām sekmēm. Īpašs prieks un lepnums par Sudraba liecību saņēmējiem- 7.klasē Daniela Romanovska , 8.klasē Gvido Supe,  Zelta liecības- 7.klasē Krista Galla, 9.klasē Edgars Žvirblis. Vislabākajiem mācībās tika pasniegtas arī naudas balvas, ko piešķir mūsu skolas lieldraugs, absolvents Andris Kozlovskis.

31.maijā notika arī  Balvu novada izglītojamo un pedagogu apbalvošanas pasākums. Šī gada lepnums Stacijas pamatskolā- 9.klases skolēns Edgars Žvirblis un 7.klases skolniece Krista Galla, kā arī viņu skolotājas Ināra Ņikuļina un Lina Veselova, kuras palīdzēja skolēniem gatavoties valsts nozīmes un novada posma mācību priekšmetu olimpiādēm.

Patiess prieks arī par mūsu skolēniem Maksimu Bistrovu un Danielu Būdi, kuri tika apbalvoti kā vieni no labākajiem sportistiem novadā, kas sasnieguši augstus rezultātus sporta sacensībās.

Stacijas pamatskolas lepojas ar jums!

Lai droša, interesantiem notikumiem un piedzīvojumiem pilna vasara! Lai radoša vasara dod spēkus jauniem sasniegumiem!

Informācija: Direktore R.Bukša