Balvu PII ”Pīlādzītis” Izglītība

“No saknītes lazdiņš zied

Sarkaniem ziediņiem;

No sirsniņas es mīlēju

Savu tēvu, māmuliņu.” / l. t. dz./

 

Ja bērns savā izglītības iestādē jūtas labi, tad arī bērna ģimene ir priecīga un jūtas labi. Mūsuprāt ir ļoti svarīgi, vismaz vienu reizi gadā, pabūt kopā ar bērnu ģimenēm, jo vecākiem ir svarīgi uzzināt, kā viņu bērnam  klājas.

Jau otro gadu Balvu PII “Pīlādzītis” pulcina savas ģimenes uz kopīgu koncertu, kurā ne tikai bērni rāda savus mācību gada labākos priekšnesumus, bet arī vecākiem ir iespēja līdzdarboties gan dejās, gan dziesmās. Šajā dienā tiek godināti iestādes atraktīvākie vecāki par iniciatīvu sadarbībā. Paldies visai Balvu PII” Pīlādzītis” vecāku saimei, mēs Jūs MĪLAM! Jūs mums esiet paši labākie!

 

Informāciju sagatavoja: vadītāja vietnieks izglītības jomā Ina Aizupe