Balvu Centrālā bibliotēka Kultūra
Prāvesta Alberta Budžes piemiņai veltīti novadpētniecības lasījumi III

2024. gada 31. janvārī jau trešo reizi norisināsies Balvu Centrālās bibliotēkas organizēti Alberta Budžes piemiņai veltīti novadpētniecības lasījumi. Alberts Budže (1930-1957-2017) bija ne tikai Dieva vārda sludinātājs un draudžu garīgais aprūpētājs, bet arī aktīvs sabiedriskais un kultūras darbinieks, izcils pagātnes pētnieks, novada vēstures un kultūrvēstures apzinātājs. Godinot viņa piemiņu, aicinām pieteikties novadpētniecības lasījumiem zinātniekus, garīdzniekus, bakalaura vai maģistrantūras studentus, pedagogus, lokālās vēstures pētniekus, bibliotekārus un muzeju darbiniekus.

Lasījumi tiek organizēti ar mērķi veicināt pētnieku interesi par Balvu novada kultūrvēsturisko izpēti, kā arī popularizēt jau tapušus pētījumus par šo areālu. Tēmu loks nav ierobežots, tas ietver jebkuru pētnieku interesējošu jomu, kuras izpētes teritorija ir Balvu novads.

Dalībnieku reģistrācija notiek aizpildot elektronisko reģistrācijas formu (https://ej.uz/lasijumi3) līdz 2024.gada 10.janvārim. Ar nolikumu var iepazīties Balvu Centrālās bibliotēkas mājaslapā (https://ej.uz/novadpetniecibas_lasijumi).

Informāciju sagatavoja: Džūlija Apine