Kultūra Rugāju Tautas nams
Rugājos norisinājies prāta spēļu vakars

Atbildot gan uz viegliem, gan sarežģītiem jautājumiem un atjautības uzdevumiem, minot mīklas, pārbaudot savas zināšanas mūzikā, vēsturē, mākslā un pat latviešu tautasdziesmu daiļradē, aizvadīts pirmais prāta spēļu vakars Rugājos. Tieši tā – šis bija tikai pirmais šāds vakars, jo dalībnieki izrādīja interesi par šī pasākuma turpinājumu arī nākotnē.

Šajā spēļu vakarā piedalījās piecas komandas, kas draudzīgi konkurējot savā starpā, varēja pārbaudīt zināšanas un asināt prātus. Spēļu vakarā arī skatītājiem bija iespēja atbildēt uz jautājumiem un iegūt balvas. Savukārt, kamēr žūrija apkopoja komandu iegūtos punktus, mīklas spēļu dalībniekiem uzdeva klātesošie, kā arī paši dalībnieki.

Paldies prāta spēļu vakara dalībniekiem par piedalīšanos un pozitīvo emociju sniegšanu, uz tikšanos jau nākamajā reizē!

FOTOGALERIJA (Foto: Agrita Luža)

Agrita Luža

Sabiedrisko attiecību speciālists
agrita.luza [at] balvi.lv