Skatuves runas konkurss

26.martā Balvu novada Bērnu un jauniešu centrs organizēja novada skatuves runas konkursu, kas notika Balvu sākumskolā. Šis konkurss jau notiek daudzus gadus, un tā mērķis ir attīstīt un pilnveidot skolēnu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību.

Šogad konkursā piedalījās 56 dalībnieki no visām mūsu novada vispārizglītojošajām izglītības iestādēm. Dalībnieki runāja vienu prozas un vienu dzejas darbu, vienu no darbiem varēja izpildīt latviešu valodas dialektā – latgaliski. Šo iespēju izmantoja Baltinavas vidusskolas skolniece Helēna Slišāne, Balvu sākumskolas skolēns Hugo Ušackis, Rekavas vidusskolas skolniece Matilde Slišāne un Viduču pamatskolas skolniece Elīza Pužule. Konkursantu sniegumu vērtēja žūrija – Maija Laicāne, Terēza Čudarkina un Zaiga Lāpāne. Galvenie kritēriji, ko žūrijas komisijas locekļi ņēma vērā, klausoties skolēnu sniegumu, bija – domas atklāsme, kontakts ar klausītāju, skaidra dikcija un atklāsme klausītājam, kā arī repertuāra atbilstība runātājam. Konkursa noslēgumā žūrijas komisijas locekles uzteica visus dalībniekus par ieguldīto darbu, gatavojoties šim konkursam, par drosmi un uzņēmību uzstāties publikas priekšā. Visi konkursa dalībnieki saņēma diplomus.

Konkursa otrā kārta notiks 23.aprīlī Stāmerienas muižā. Balvu novadu tajā pārstāvēs Baltinavas vidusskolas skolniece Helēna Slišāne, Viļakas vidusskolas skolniece Anete Rēdmane un Balvu sākumskolas skolēns Hugo Ušackis. Veiksmi viņiem!

Paldies visiem skatuves runas konkursa dalībniekiem! Paldies skolotājiem un vecākiem par iedrošinājumu, par atbalstu un līdzi jušanu!