aktualitātes Sociālā joma
Sociālā pārvalde iesaistās jaunu speciālistu piesaistes aktivitātē

No 15.maija Balvu novada Sociālā pārvalde piedāvāja vienpadsmit Rīgas Stradiņa Universitātes (RSU) Labklājības un sociālā darba katedras Bakalaura studiju programmas "Sociālais darbs" 1.kursa audzēknēm iziet praksi. Studentes dalījās grupās, kamēr viena daļa praksē uz nedēļu bija Rīgas domes Labklājības departamentā, tikmēr otra – Balvos. Un otrādi.

26.maijā noslēdzošā prakses diena bija piecām jaunietēm no Valmieras, Varakļāniem, Ventspils un Rīgas – Martai, Līgai, Līvai, Veronikai un Betijai. Jautājot, kāpēc viņas ir izvēlējušās studēt  tieši šo jomu, atbildes ir dažādas. Marta vēlējusies darbu ar cilvēkiem, kur varētu komunicēt un tiem palīdzēt. Viņu ļoti uzrunājusi RSU piedāvātā studiju programma, tikmēr Līga, izmēģinot psiholoģijas studijas, sapratusi, ka tas nav viņas, bet vēlējusies darbu ar cilvēkiem, tāpēc nolēmusi par labu sociālā darba studijām. Līvai, savukārt, rados ir sociālie darbinieki, iedvesmojoties no viņiem, arī viņa vēlējās izmēģināt šo profesiju. Veronika arī vēlējusies savu dzīvi saistīt ar palīdzēšanu cilvēkiem, bet ne medicīnas jomā, tāpēc izvēlējusies studēt šo jomu. Bet sociālajā darbā kā brīvprātīgā jau vairākus gadus ir strādājusi Betija gan nometnēs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, gan vadījusi nometnes bērniem no dienas centriem un bērnu namiem, tāpēc sociālā darba studijas bijis loģisks turpinājums.

Prakses laikā studentes iepazinās sīkāk ar Sociālo pārvaldi, tās struktūru un darba pienākumiem, apmeklēja arī vairākas institūcijas – Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru, Balvu novada “Pansionātu “Balvi”” un nakts patversmi. Vēroja sociālos darbiniekus viņu darbā, uzdeva jautājumus, darbojās praktiski, saskaņojot ar klientu, apsekoja tos, brauca uz pagastiem, strādāja pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā SOPA, kārtoja klientu lietas, ievērojot personas datu aizsardzību un konfidencialitāti.

Brīvajā laikā kopā ar Balvu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāju Rutu Cibuli apmeklēja Balvu Novada muzeju un Balvu Centrālo bibliotēku. Uzspēlēja arī basketbolu Balvu Valsts ģimnāzijas sporta laukumā, un viena no jaunietēm atklāja peldēšanas sezonu Balvu ezerā. Studentes apciemoja arī vairākas vietas, kur var paēst, atzīstot, ka visur ir ļoti garšīgs ēdiens, bet picērijas “Zebra” picas esot vislabākās. Balvos meitenes izjutušas ļoti lielu viesmīlību, viņas jutušās gaidītas un aprūpētas. Arī Balvu Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīcā ļoti labi uzņēmusi.

No prakses studentes ieguva prasmes, kā iegūtās zināšanas pielietot praksē, cilvēcisko attieksmi gan kā darbinieki izturas pret klientiem, gan praktikantiem – silti un ģimeniski. Vēl, ko jaunietes uzsvēra, bija sociālo darbinieku pacietība, jo lai cik arī viņi būtu noslogoti savos darbos, atrada laiku viņām un bija ļoti atsaucīgi.

Studentes pateicības vārdus veltīja Sociālās pārvaldes vadītājas vietniekam sociālajos jautājumos Ligitai Zelčai un Sociālās pārvaldes nodaļu vadītājiem, kuri mēģinājuši iedot maksimāli daudz, visu izskaidrot un visu pateikt.

Sociālā pārvalde šādā aktivitātē iesaistījās pirmo reizi, jo līdz šim praktikanti vairāk vai mazāk ir bijuši no novada. Pārsvarā ar viņiem bijušas vienošanās, kurā laikā kurš nāk, bet šoreiz tās bijušas divas intensīvas nedēļas, pilnas darba dienas, kuru laikā studentēm bija jāpaspēj gan uzrakstīt prakses atskaiti, gan paskatīties un piedalīties sociālā darbinieka ikdienā, gan iepazīties ar normatīvajiem aktiem un arī paspēt kaut ko izbaudīt ārpus prakses.

Kā atzīst Ligita Zelča, apvienot šo pienākumus nebija vienkārši, bet pozitīva pieredze šī bijusi noteikti. Ļoti patika saskarsme ar jauniešiem, bija arī liela atbildības sajūta, vai studentes ir visu sapratušas un izpratušas. Protams, ir jānotiek brīnumam, lai kāda no šīm vienpadsmit audzēknēm atnāktu strādāt uz Balviem, bet brīnumiem ir jātic! Tajā pašā laikā mūsu misija nav tikai veikt sociālo darbu, mūsu misija ir arī izglītot jauno paaudzi, jo kā tad savādāk studenti sapratīs, kas ir sociālais darbs!

Sociālās pārvaldes nodaļu vadītāji, kuri ikdienā vairāk darbojās ar praktikantēm, atzina, ka meitenes bijušas zinātkāras, ieinteresētas, atsaucīgas, labprāt darbojās praktiski. Studentiem saistoši bijuši praktiskie piemēri, skatoties prakses uzdevumus, mēģināja praktiski izstāstīt, kā tas darbojas ikdienā. Jo, ja rodas izpratne no šīs praktiskās puses, tad arī studijās daudzas lietas var izprast savādāk. Arī prakses vietas tika izvēlētas dažādas gan pilsētas, gan lauku teritorijas, lai saprastu atšķirības, kāda ir tā sadzīve, uz ko pievērt uzmanību.  

Balvu novada pašvaldības Sociālās pārvaldes kolektīvs ir atvērts sadarbībai un gaida studentus ciemos, lai parādītu, kā norit ikdienas darbs.

Iluta Jaunžeikare

Nodaļas vadītāja
iluta.jaunzeikare [at] balvi.lv