Stacijas pamatskola

Jaunā mācību satura realizācijā viens no apgūstamajiem tematiem dizainā un tehnoloģijās 7.klasē ir  ,,Kā modelē un izgatavo izstrādājumu ar 3D printeri?’’.  Skolā skolēni gūst teorētiskas zināšanas par 3D modelēšanu, printēšanu, materiāliem un ierīcēm, nozarēm, kurās izmanto 3D printētos izstrādājumus. Skolēni apgūst prasmi strādāt programmā tinkercad.com un izveido atslēgu piekariņa modeli. Bet skolā šobrīd nav iespējams redzēt 3D printeri praktiskā darbībā.

Tāpēc 21. janvārī 7. un 8.klašu skolēni, savu mācību stundu ietvaros, ievērojot visus epidemioloģiskos nosacījumus, devās uz Balvu novada Bērnu un jauniešu centru (BBJC), lai iepazītu 3D printera darbību. 7.klases skolēni šo tēmu apgūst pašreiz, taču 8.klases skolēni pagājušā mācību gadā šīs tēmas teorētisko pusi apguva ZOOM stundās un patstāvīgi, jo mācības notika attālināti.

BBJC speciāliste Agnese Puļča laipni sagaidīja katru klašu grupu, iepazinās ar skolēniem, izmanotojot asociatīvās kartiņas. Vēlāk skolēni vēroja, kā notiek 3D printēšana. Šoreiz skatījām, ka notiek piekariņa – Eifeļa torņa printēšana. Pēc tam skolēni tika iepazīstināti ar BBJC telpām, pulciņu piedāvājumu un iespējām, kā interesanti pavadīt savu brīvo laiku BBJC. A.Puļča skolēnus iepazīstināja arī ar citām jaunākajām tehnoloģijām – termopresi T kreklu apdrukai, termopresi krūzīšu apdrukai, ploteri u.c. 8.klases skolēni ar interesi iesaistījās diskusijās, priecājās par iespēju pilnveidot savas zināšanas, izmantojot mācību ekskursijas.

Paldies par sadarbību, sapratni un atbalstu BBJC specialistei Agnesei Puļčai un BVĢ datorspeciālistam Arnim Stuckam!

Informācija: Dizaina un tehnoloģiju skolotāja Inga Voiciša