Uzsākta biznesa ideju konkursa pieteikumu “Tava biznesa ideja Balvu novadā” vērtēšana

2024. gada 11. aprīlī ir noslēgusies konkursa “Tava biznesa ideja Balvu novadā” pieteikumu iesniegšana Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrā un uzsākta to vērtēšana.

Konkursā šogad iesniegti 22 biznesa ideju pieteikumi, kuros pašvaldībai prasītais finansējums jeb grants ir 92 672,17 EUR apmērā. Šī gada pašvaldības budžetā biznesa ideju konkursam kopā paredzēti 50 000 EUR.

Uz granta saņemšanu var pretendēt fiziskas personas, kuras plāno uzsākt un veikt uzņēmējdarbību, kā arī jaunie uzņēmēji, kuri uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav vecāki par trīs gadiem. Uzņēmējdarbība jāveic Balvu novada administratīvajā teritorijā.

Biznesa ideju pieteikumi iesniegti dažādu uzņēmējdarbības nozaru un pakalpojumu attīstībai: veselības veicināšanai un skaistumkopšanai, šūšanai, koksnes izstrādājumu ražošanai, metālapstrādei, atpūtas un foto pakalpojumiem, ēdināšanai un konditorejai, kokkopībai, kāzu plānošanai un citām.

Tuvākā mēneša laikā konkursa pieteikuma iesniedzēji, kuru pieteikumi atbildīs konkursa nolikuma iesniegšanas un noformēšanas prasībām, tiks aicināti uz konkursa otro kārtu, kurā pretendentam vajadzēs pārliecināt vērtēšanas komisiju, ka iesniegtā biznesa ideja ir ekonomiski pamatota, un ka pieteicējam ir nepieciešamās prasmes un zināšanas tās realizācijai.

Pateicamies par iesniegtajām biznesa idejām! Iesniegto pieteikumu daudzums ir apliecinājums tam, ka Balvu novada iedzīvotājiem ir interese par sava biznesa uzsākšanu vai attīstību, kā arī iespēja atrast savu vēl brīvu biznesa nišu.