Kultūra
Piemiņas pasākumi

Divi latviešu tautai liktenīgi datumi – 14. jūnijs un 25. marts, kad no savām mājām, savas zemes svešumā tika aizvesti tūkstošiem nevainīgu Latvijas iedzīvotāju, bez tiesas sprieduma, bez jebkādiem apsūdzības aktiem.Tā ir vēsture, tie ir fakti, tā ir emociju jūra. Tās ir nevis izlutināto, bet gan pazemoto sāpes.

Šogad aprit 74 gadi kopš 1949. gada 25. martā notika visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju. Tajās tālajās dienās, aizrestotos dzelzceļa ešelonos, savu moku ceļu uz tāliem Krievijas ziemeļu apgabaliem uzsāka tūkstošiem ģimeņu. Komunistiskais režīms vardarbīgi sagrāva cilvēku likteņus. Daudzi nomira ceļā, citi neizturēja necilvēcīgos apstākļus un palika uz mūžiem aukstajā Sibīrijas zemē. Savukārt citi, kas izgāja šos moku ceļus un pēc daudziem gadiem atgriezās Latvijā, bija zaudējuši veselību, iedzīvi, kā arī tiesības veidot normālu dzīvi.

Lai jaunā paaudze apjaustu 25. marta deportāciju apmērus ir jāiedomājas dziesmu un deju svētku gājiens – 40 000 priekā starojošu ļaužu. No Latvijas toreiz izveda vairāk nekā 42 000 cilvēku. Divas pretējas latviešu straumes. Viena izdziedot un izdejojot prieku, otra dodoties pretī nolemtībai.

Kā ik gadu, mēs esam kopā piemiņas brīdī, lai atcerētos un pieminētu svešumā mūžībā aizsauktos, lai godinātu tos, kas ir pārdzīvojuši šīs šausmas un ir mūsu vidū.

Balvu novadā 24.martā piemiņas vietās notika atceres pasākumi:

“Gadu no gada mēs šeit, Balvos, nākam pie šī pāršķeltā akmens, lai pieminētu un atcerētos”, tā, uzrunājot klātesošos, teica Balvu evaņģēliski luteriskās baznīcas prāvests Mārtiņš Vaickovskis, turpinot: “Mūsu tautā ir dažādas svētku, piemiņas un atceres dienas, bet komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena ir īpaša tādā ziņā, ka gandrīz katrā ģimenē, starp radiem un draugiem mēs esam dzirdējuši stāstus par izsūtītajiem. Arī manā ģimenē. Šie stāsti vienmēr ir ar smeldzi un sāpi. Mums, kā kristiešiem, no vienas puses nevajadzētu šo sāpi vairot, bet mēģināt viņu mazināt. Bet patiesība ir tāda, ka netaisnība joprojām iet savu uzvaras gājienu šajā pasaulē. Komunisma ļaunais sarkanais rēgs arī šodien dara briesmu lietas, un tas ir netālu no mums. Un vienīgi Dieva žēlastība ir tā, kas mūs sargā - mūsu paaudzi šajā laikā, ka varam dzīvot brīvā zemē un ka pie mums nav karš, un nekaro. Un tā mēs, pārdomājot notikumus, kas bijuši pagātnē, noteikti domājam arī par šodienu, par rītdienu, domājam par to, kāda būs nākotne mūsu bērniem. Mums ir jābūt stipriem, mums ir jābūt taisnīgiem pret vēsturi, pret notikumiem un pret šādām ļaunām ideoloģijām, kas baznīcas valodā runājot, dēmoniskā veidā nes tik daudz ciešanas, tik daudz sāpes un tik daudz nāves. Dievs to visu zina, un Viņš to redz. (..) Dievs ir bijis žēlīgs mūsu tautai, par spīti  visiem lielajiem pāri darījumiem, kas bijuši mūsu tautai, ka mēs šeit pie Dzintara jūras, arī šeit Māras zemē, varam dzīvot Dieva žēlastībā.  Un lūgsim Dievu, lai tas būtu klāt arī pie mūsu bērniem un  bērnu bērniem, lai rimtas kari, lai ir miers un lai netaisnība iet mazumā. Dievs svētī, Latviju!”

Pateicoties visiem, kuri šodien ir atnākuši un klātesoši piemiņas pasākumos, Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs teica: “Mēs šodien neesam pulcējušies, lai citu tautu priekšā mums izrādītu līdzjūtību vai žēlotu mūs, cik daudz mums ir darījis pāri komunistiskais režīms vai kas cits. Bet mēs esam nākuši  atcerēties mūsu tautas likteņa sistās brūces, un lai neatkārtos šie notikumi. Šodien esam pulcējušies, lai mācītos no vēstures. Un mēs esam mācījušies. Šobrīd ar sabiedroto atbalstu esam spējuši aizsargāt savu brīvību, neatkarību, un mums šajā brīdī nav tieši kara draudi. 25.martā kristīgajā pasaulē svin arī Dievmātes pasludināšanas svētkus. Mūsu vecmammas un vectēvi stāsta, ka tajā dienā pat putni apstājās un aizrāva elpu, ko Dievmāte atbildēs, vai viņa būs ar mieru kļūt par Jēzus māti. Šodien, šajās dienās, arī mums ir jāaiztur elpa un jāpadomā, kāda ir mūsu atbildība, ko es esmu gatavs darīt savas tautas labā, kā mums būt vienotiem, lai aizstāvētu savu brīvību. Mums daudz kas kopīgi darāms. Mums kopā jāveido sava valsts un jāstiprina sava nācija. Būsim vienoti šodien ar pateicību un zemu noliektu galvu, atceroties par tiem cilvēkiem, kuri ir šo notikumu liecinieki, un mēs, kuri esam jauni, un mūsu bērni, darīsim visu, lai mācītos no vēstures.”

Latvijas Politiski represēto apvienības Balvu nodaļas vadītāja Ārija Tihomirova, uzrunājot klātesošos, vēlreiz atgādināja, ka tik daudziem cilvēkiem tika izpostītas dzīves, daudzi gāja bojā, līdz ar to nepiedzima bērni un mazbērni: “Varbūt var piedot, bet aizmirst nevar. Bet šodien redzu, ka tas neko nav mainījis, ka Krievija nav mainījusies, mainījies ir tikai tās nosaukums. Tas, kas šobrīd notiek Ukrainā, vispār ir prātam neaptverams, tādu genocīdu, kāds tiek izvērsts pret ukraiņu tautu. Paldies šai tautai, kura ir tik stipra, dzīvot griboša un varoša. Un cīnās līdz pēdējai asins pilei par savu zemi. (..) Turēsimies, cīnīsimies, lai mūsu Latvija uzplaukst!”

Atceres pasākumā “Sūri izsāpēts laiks” Balvu Vissvētās Trīsvienības draudzes prāvests Guntis Brūvers atgādināja: “Mēs esam liecinieki ļoti netaisnīgai vēsturei. Daži no klātesošajiem šos notikumus atceras no bērnības, kad viņu vecāki vai pārējie ģimenes locekļi piedzīvoja šīs šausmas. Mēs, jaunākie, atceramies no stāstiem un no pieejamās informācijas, saprotot, ka tas nav pareizi un labi. Mums, kā cilvēkiem, ir divi ceļi, kā mēs to uztveram un kā mēs uz to reaģējam. Pirmais – tas ir raisīt sevī naidu pret tiem cilvēkiem un varām, kas to īstenoja. Otrais – tomēr piedot. Mums varbūt liekas, ka vieglāks un pareizāks ir pirmais ceļš, tātad, ja mums to izdarīja, tad mums vajag tāpat atpakaļ atbildēt. Bet šodien mēs pasaulē redzam, ka tas nav risinājums. No spēka pozīcijām nekas labs nesanāk. Mums vienmēr vajadzīgs dialogs, kurā mēs meklējam risinājumu. (..) Tāpēc vienmēr pacelsim savas acis lūgšanā uz Dievu, lai mēs šīs pasaules lietas nekārtotu tikai ar savu gudrību, ar savu izveicību, bet ar Dieva svētību.”

“Šodien pie Balvu stacijas esam pulcējušies, lai pieminētu šo dramatiskos notikumus Latvijas tautai. Parasti mums stacija asociējas ar nedaudz citiem notikumiem. Parasti uz to mēs ejam ar prieku, lai kaut kur aizbrauktu, lai kaut ko labu piedzīvotu, paskatītos pasauli un iegūtu emocionālo pieredzi. Šodien mēs pieminam notikumus, kad šie cilvēki 25.martā tika atvesti, lai gūtu citu emocionālo pieredzi. Un mēs šajās dienās šeit nākam, lai atcerētos, lai izdarītu secinājumus un lai rīkotos atbilstoši pieņemtajiem secinājumiem. Vēlos pateikt atzinīgus vārdus Stacijas pamatskolas direktorei un skolotājiem par to, ka bērni šodien ir klātesoši šajā atceres pasākumā. Iespējams lielākā daļa nesaprot, kāpēc viņi ir šeit atnākuši, bet noteikti kādreiz atcerēsies un sapratīs, un spēs novērtēt to, un rīkosies atbilstoši šai pieredzei,” tā klātesošos uzrunāja Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, turpinot: “Vai ar šiem notikumiem pasaulē genocīds ir beidzies? Nē, šobrīd mēs piedzīvojam dramatisku notikumus Ukrainas tautas genocīdā. Tāpēc mums jānovērtē tas, ka šodien mēs varam šeit pulcēties, brīvā valstī, jo mēs esam stipra tauta un gudra tauta, kas ir spējusi novērtēt vēstures kļūdas. Un vēl, kas mums ir jānovērtē, ir cilvēki, kuri ir atgriezušies un kuri šeit ir klātesoši. Maza daļiņa no tiem cilvēkiem, kuri tika deportēti. Svarīgākais, ko varētu šajā brīdī mācīties, ir māka izdzīvot. Šodien droši vien gribētu jautāt, kas bija tas, kas jūs motivēja izdzīvot? Jo bija daudzi, kuri salūza un arī neatgriezās. Ne viss ir vienkārši arī mums šodien Latvijā. Daudz kas ir jāsakārto no saimniecības un likumdošanas, bet no šiem sirmajiem vīriem un kundzēm mums arvien ir jāmācās māka izdzīvot. Māka dzīvot tā, ka mēs droši varam skatīties savu bērnu un mazbērnu acīs.”

24. marta pēcpusdienā ikviens tika aicināts pievienoties kopīgam gājienam no Rugāju Tautas nama līdz Rugāju skvēram, kur notika piemiņas brīdis, atceroties latviešu tautai liktenīgā datuma - 1949.gada 25.marta – notikumus.  Tikai zinot pagātnimēs spējam saprast tagadni un veidot nākotni. Klausoties Rugāju Tautas nama vadītājas Guntas Grigānes stāstījumā par 25. marta notikumiem pirms 74 gadiem, klātesošajiem stiprinājās apziņa, ka ar vēsturi visdrīzāk nevar izlīgt, var tikai un vienīgi mēģināt piedot. Šī masveida izvešana pilnā mērā skāra arī Rugāju un Lazdukalna pagastu iedzīvotājus. 25. martā no Rugāju pagasta tika izvesti 213 cilvēki, no Lazdukalna pagasta - pāri 100 cilvēkiem.

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine, uzrunājot klātesošos, aicināja novērtēt to, kas mums ir dots jau šobrīd, novēlot, lai nevienam no mums nebūtu jāpiedzīvo to, ko piedzīvoja cilvēki, kurus skāra nežēlīgās deportācijas.

Viļakas muzeja vadītāja Rita Gruševa klātesošajiem pastāstīja par tā gada baisajiem notikumiem un aicināja dalīties ar atmiņām nākamajām paaudzēm.

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, uzrunājot klatesošos, aicināja atcerēties tos, kas gājuši bojā  un domāt par tiem, kas atgriezās un atveda viedumu un ticību, un katram padomāt, kas viņiem ļāva izturēt. Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine aicināja visus novērtēt mūsu vērtības- mūsu valodu, mūsu tautu, pasākumos būt vienotiem, lai nešķeltos, lai būtu vienoti domās, ticēt sev un saviem spēkiem.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale mudināja neaizmirst savu vēsturi, būt modriem ikdienā par saviem tuvajiem, par saviem cilvēkiem, kas ir blakus un par to, kas notiek pasaulē.

Lokālās vēstures pētniece, pedagoģe Valentīna Kaša dalījās ar atmiņām, kuras ievākusi no izsūtītājiem mūsu novada iedzīvotājiem. Tās bija sāpīgas, skaudras, prātam neaptveramas, bet mūsu cilvēki bija stipri gan spēkā, gan garā.

Ar Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas priestera Guntara Skutela svētību, Tēvreizi par visiem deportētajiem, svecīšu un ziedu nolikšanu atcerējāmies un pieminējām visus šī baisā gada upurus.

Piemiņas pasākumi turpināsies arī 25.martā
  • Piemiņas pasākumi turpināsies arī rīt, 25.martā, kad Rugājos plkst.10.00 būs piemiņas brīdis pie Komunistiskā genocīda upuru piemiņas akmens, aicinot iedzīvotājus nolikt ziedus un svecītes.
  • Plkst.11.00 visā Latvijā   PIEMIŅAS PASĀKUMS “AIZVESTIE. NEAIZMIRSTIE.” No Balvu novada teritorijas, 1949. gadā  represēto, iedzīvotāju vārdu lasījumu translācija  Balvu Kultūras un atpūtas centra facebook  kontā  www.facebook.com/BalvuKAC. Kopīgi translāciju varēs vērot  Balvu Novada muzejā. Lasījumu tiešraidēm no 43 pašvaldībām varēs sekot līdz Latvijas sabiedrisko mediju portālā LSM.lv un Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājas lapā LNB.lv, kā arī īpaši piemiņas pasākumam izstrādātā digitālā kartē deportetie.kartes.lv.
  • Plkst. 19.00  Naudaskalna Tautas namā būs iespēja noskatīties Naudaskalna Tautas nama dramatiskā kolektīva izrādi - Nora Vētra Muižniece “MĀSAS”.

FOTO GALERIJA

Teksts: Agrita Luža, Iluta Jaunžeikare, Terēzija Babāne.

Foto: Agrita Luža, Kristiāns Bokta, Terēzija Babāne.