Balvu novada Bērnu un Jauniešu centrs
Vokālās mūzikas konkurss BALSIS-2024

23.februārī Balvu novada Bērnu un jauniešu centrs organizēja ikgadējo vokālās mūzikas konkursu “Balsis 2024”, kurš norisinājās Balvu sākumskolā. Konkursā piedalījās 6 vokālie ansambļi.

Šī konkursa galvenie uzdevumi ir veicināt bērnu un jauniešu vokālo ansambļu radošo darbību un attīstību, kā arī attīstīt, kopt un pilnveidot vokālo ansambļu muzicēšanas tradīcijas, nodrošinot tiem iespējas uzstāties, pilnveidojot vokālo ansambļu skatuvisko pieredzi, pieredzes apmaiņu un dalībnieku radošās spējas un akustiskās muzicēšanas prasmi. Kolektīvu priekšnesumus vērtēja žūrija – Balvu Mūzikas skolas pedagoģes Ingūna Blauma, Velga Smoļaka un Anastasija Ločmele, kuras konkursa noslēgumā uzteica gan audzēkņus, gan pedagogus par to, ka cītīgi un neatlaidīgi strādājuši un pilnveidojuši savu dziedātprasmi, lai piedalītos šajā konkursā. Uz konkursa nākamo kārtu Latgales reģionā tika izvirzīti divi kolektīvi, kas ieguva visaugstāko punktu skaitu un saņēma augstākās pakāpes diplomu – B grupā – Tilžas pamatskolas vokālais ansamblis “Varbūt” un A grupā – Balvu Mūzikas skolas 5.-9.klašu vokālais ansamblis. Abu šo ansambļu vadītāja ir Linda Vītola. Viņi 5.martā Balvu novadu pārstāvēs Līvānos reģionālajā konkursā. Turēsim īkšķus un vēlēsim skanīgas balsis un pozitīvas emocijas!

Teksts: Ilona Salmane

Foto: Iluta Jaunžeikare