Iedzīvotājiem Pašvaldība
Zināmi Balvu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta projektu konkursa rezultāti

No šī gada 21.maija līdz 4.jūnijam Balvu novada pašvaldība aicināja ikvienu Balvu novada iedzīvotāju, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu un ir deklarēts novadā, piedalīties balsošanā par Balvu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta projektiem.

Jau iepriekš tika stāstīts, ka Balvu novada iedzīvotāji ir iecerējuši gan atjaunot, gan papildināt ar inventāru bērnu rotaļu laukumus, gan uzlabot satiksmes drošības līmeni Balvu pilsētā, gan izveidot īpašas vietas, kur radoši darboties, gan uzstādīt dažādus vides objektus, kā arī daudz ko citu. Konkursa nolikums paredz, ka pašvaldība realizēs vienu projektu katrā no četriem balsošanas apgabaliem, kurš saņems vislielāko balsu skaitu, kopā projektu īstenošanai paredzot 60 000 euro no pašvaldības budžeta.

27. jūnija Balvu novada domes sēdē tika apstiprināti konkursa rezultāti. Tika noteikts, ka viena projekta realizācijai pašvaldība piešķirs ne vairāk kā 15 000 euro. Projekti, kas guvuši atbalstu:

 • “Ceļu satiksmes drošība – mūsu bērnu nākotne” (projekta iesniedzējs - biedrība “SAVIEM”);
 • “Rotaļzeme Kubulos” (projekta iesniedzējs – biedrība “Kubulu pagasta ģimeņu biedrība”);
 • “Saviļņojam Iču” (projekta iesniedzējs – Bērzpils pagasta sieviešu biedrība “Dzērvenīte”);
 • “Rotaļu laukuma izveide Briežuciema pagastā” (projekta iesniedzējs – fiziska persona Sintija  Ločmele).

Balvu novada pašvaldība sveic projektu iesniedzējus un lepojas ar saviem iedzīvotājiem, vēlot veiksmīgu, radošu, vērtīgu un kvalitatīvu ideju izpildījumu!

UZZIŅAI:

Iedzīvotāji par izvēlēto projektu varēja balsot tikai vienu reizi - par vienu projektu katrā apgabalā. Balsojuma rezultāti apgabalos:

Pirmajā balsošanas apgabalā (Balvu pilsēta):

 • “Mani ziedošie Balvi”, Balvu pilsēta – 58 balsotāji;
 • “Radošā pietura”, Balvu pilsēta – 57 balsotāji;
 • “Ceļu satiksmes drošība – mūsu bērnu nākotne”, Balvu pilsēta – 137 balsotāji.

Otrajā balsošanas apgabalā (Viļakas pilsēta, Kubulu pagasts, Rugāju pagasts, Tilžas pagasts, Šķilbēnu pagasts, Baltinavas pagasts):

 • “Rotaļzeme Kubulos”, Kubulu pagasts – 148 balsotāji;
 • “Bruģa celiņi Šķilbēnu pagasta Rekovā”, Šķilbēnu pagasts– 61 balsotāji;
 • “Vides objekta un audio bibliotēkas izveide pie bijušās Balvu dzelzceļa stacijas”, Kubulu pagasts – 46 balsotāji;
 • ”Viļakas pludmales labiekārtošana”, Viļakas pilsēta – 117 balsotāji;
 • “Vides objekts –“No lauka līdz tavam ģimenes galdam””, Šķilbēnu pagasts – 41 balsotāji;
 • “Ceļojums laikā”, Baltinavas pagasts – 20 balsotāji;
 • “Saglabāsim vecākos kapus – Dansku kapus!”, Baltinavas pagasts  - 59 balsotāji.

Trešajā balsošanas apgabalā  (Lazdukalna pagasts, Medņevas pagasts, Bērzpils pagasts, Balvu pagasts, Žīguru pagasts, Vīksnas pagasts) :

 • “Saviļņojam Iču”, Bērzpils pagasts - 150 balsotāji;
 • “Lazdukalna pagasta Benislavas ciema dīķa tīrīšana un labiekārtošana”, Lazdukalna pagasts – 93 balsotāji;
 • “Aktīvi dzīvojam, Aktīvi sportojam”, Lazdukalna pagasts – 70 balsotāji.

Ceturtajā balsošanas apgabals (Lazdulejas pagasts, Bērzkalnes pagasts, Kupravas pagasts, Vecumu pagasts, Susāju pagasts, Vectilžas pagasts, Krišjāņu pagasts, Briežuciema pagasts) :

 • “Rotaļu laukuma izveide Briežuciema pagastā”, Briežuciema pagasts – 195 balsotāji;
 • “Kustību kvartāls”, Krišjāņu pagasts – 103 balsotāji.

Agrita Luža

Sabiedrisko attiecību speciālists
agrita.luza [at] balvi.lv