Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Aizbildnis ir persona, kas iecelta vai apstiprināta Civillikumā noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu bērna tiesību un interešu aizsardzību. Aizbildnis aizvieto saviem aizbilstamajiem vecākus, kā arī pārstāv bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.

Procesa apraksts

 1. Dokumentu iesniegšana
  Personai, jāgriežas savas deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesā ar iesniegumu, kurā izteikts lūgums un lūguma pamatojums. Nepieciešami vēl šādi dokumenti:
  • ģimenes ārsta, kura aprūpē klients atrodas vismaz sešus mēnešus, izziņa par veselības stāvokli,
  • narkologa atzinums,
  • psihiatra atzinums,
  • izziņa par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību.

 2. Atbildes saņemšana
  Bāriņtiesa izvērtē, vai personai piemīt vajadzīgās spējas un īpašības, kā arī lemj par personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai.