Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Bāriņtiesa saskaņā ar tiesas nolēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādni:
• personai ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem, kurai rīcībspēju ierobežojusi tiesa;
• personai, kurai tiesa nodibinājusi pagaidu aizgādnību;
• personai, kurai rīcībspēju tiesa ierobežojusi izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai citu apreibinošo vielu pārmērīgas lietošanas dēļ;
• promesošas vai pazudušas personas mantai;
• testamenta izpildīšanai.

Procesa apraksts

 1. Dokumentu iesniegšana
  Rīcībspēju personai ierobežo tiesa. Pēc tiesas sprieduma stāšanās spēkā par rīcībspējas ierobežošanu personai, ieinteresētā persona griežas bāriņtiesā ar lūgumu, rakstot iesniegumu, iecelt viņu par aizgādni personai ar ierobežoto rīcībspēju un viņa mantai. Bāriņtiesa izvērtē personas atbilstību aizgādņa pienākumu pildīšanai un pieņem lēmumu.
  Nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:
  • iesniegumu ar izteiktu lūgumu un lūguma pamatojumu,
  • ģimenes ārsta, kura aprūpē klients atrodas vismaz sešus mēnešus, izziņu par veselības stāvokli,
  • narkologa atzinumu,
  • psihiatra atzinumu,
  • izziņu no darba vietas,
  • izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību.

 2. Atbildes saņemšana
  Aizgādņus pār pilngadīgajiem pēc tiesas sprieduma ieceļ attiecīgā bāriņtiesa, kurai jānoskaidro personas viedoklis par ieceļamo aizgādni, ja vien šī persona spēj to formulēt. Bāriņtiesa par aizgādni var iecelt personas izraudzīto aizgādni, aizgādnībā nododamā laulāto vai kādu no tuvākajiem radiniekiem, turklāt bāriņtiesai jāievēro tās personas pēdējās gribas rīkojums, kura atstājusi viņam mantojumu.
  Aizgādņus izrauga mantojuma lietā ieinteresētās personas un, ja viņiem ir vajadzīgās īpašības, apstiprina bāriņtiesa. Bet kad lietā ieinteresētās personas nevienu neieteic par aizgādni, tad aizgādņus ieceļ pati bāriņtiesa.