Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Neapbūvētu zemesgabalu noma - informācija par neapbūvētiem zemesgabaliem kā nomas objektiem tiek ievietota pašvaldības mājaslapā internetā vai publiski pieejamā vietā attiecīgajā pagasta pārvaldes ēkā.

Procesa apraksts

 1. Dokumentu iesniegšana
  Fiziska vai juridiska persona iesniedz rakstisku iesniegumu Balvu novada pašvaldības kancelejā vai pagasta pārvaldē ar pievienotiem dokumentiem.
  Jāiesniedz:
  1.Iesniegums.
  Iesniegumā jānorāda:
  - zemes vienības vai tās daļas kadastra apzīmējums un platība;
  - nomas laikā plānotā darbību zemes vienībā;
  2. Ja persona vēlas nomāt apbūvētu zemes vienību:
  - ēku vai būvju piederības dokumenti vai pagasta pārvaldes izziņa, ka būve atrodas personas lietošanā un piekrīt tās mājsaimniecībai.
  3. Notariāli apliecināta pilnvara pārstāvēt fizisko vai juridisko personu.

  Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu, e-pastu (ar drošu elektronisko parakstu) vai "Iesniegums iestādei, izmantojot www.latvija.lv".

 2. Atbildes saņemšana
  Pēc dokumentu apstrādes tiek sniegta atbilde atbilstoši pieprasīšanas izvēlei - klātienē, pa pastu vai e-pastu.