Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi un audzināšanu uz laiku, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, līdz bērna adopcijai vai aizbildnības nodibināšanai.

Procesa apraksts

 1. Dokumentu iesniegšana
  Personai jāgriežas savas deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesā ar iesniegumu un šādiem nepieciešamajiem dokumentiem:
  • Iesniegumu ar izteiktu lūgumu un lūguma pamatojumu,
  • iesniegumu atzīšanai par piemērotiem audžuģimenes pienākumu veikšanai vai bāriņtiesas atzinumu par piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai,
  • ģimenes ārsta, kura aprūpē klients atrodas vismaz sešus mēnešus, izziņu par veselības stāvokli,
  • narkologa atzinumu,
  • psihiatra atzinumu.
  Nepieciešamas arī šādas kopijas (uzrādot oriģinālu):
  • apliecība par audžuģimenes mācību programmas apguvi,
  • izziņa par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību.

 2. Atbildes saņemšana
  Pēc dokumentu izskatīšanas un pārbaudēm bāriņtiesa lem par ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai; par audžuģimenes statusa piešķiršanu; par bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā.