Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Bāriņtiesā veic sekojošus apliecinājumus:
• Darījuma akta projekta sagatavošanu (pirkuma, dāvinājuma līgums u.c.),
• Apliecina darījumus,
• Sastāda testamentus vai tos atsauc,
• Testamenta pieņemšana glabāšanā,
• Sagatavo un apliecina pilnvaras,
• Apliecina parakstu uz pilnvaras,
• Sastāda Nostiprinājuma lūgumus,
• Apliecina parakstus uz nostiprinājuma lūguma,
• Sastāda mantojuma sarakstu,
• Sastāda Prasības pieteikumus tiesai.

Procesa apraksts

 1. Dokumentu iesniegšana
  Lai saņemtu pakalpojumu personai jāgriežas savas deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesā.
  Pakalpojumu maksas:
  • par darījuma akta projekta sagatavošanu (pirkuma, dāvinājuma līgums u.c.) - EUR 11,38;
  • par darījuma apliecināšanu - EUR 7,11;
  • par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu - EUR 18,50;
  • par testamenta pieņemšanu glabāšanā - EUR 34,15;
  • par pilnvaras sagatavošanu - EUR 4,27;
  • par pilnvaras apliecināšanu - EUR 2,85 ;
  • par paraksta apliecināšanu - EUR 2,85;
  • par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu - EUR 7,11;
  • par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma - EUR 4,27;
  • par mantojuma saraksta sastādīšanu - EUR 48,38;
  • par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu - EUR 1,42 (par katru lappusi);
  • par noraksta vai izraksta sastādīšanu - EUR 1,42 ( par katru lappusi);
  • par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu - EUR 0,43 (par katru lappusi);
  • par paziņojuma izsniegšanu - EUR 4,27;
  • par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu - EUR 4,27;
  • par cita veida dokumenta sastādīšanu (prasības pieteikums tiesai u.c.) - EUR 4,27 (par katru lappusi).
  • Valsts nodevas par Bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek sniegts pēc tā apmaksas.

Normatīvie akti