Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

• Bērna aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem.
• Bāriņtiesa pieņem vienpersonisko lēmumu, ja tiek konstatēts, ka bērns atrodas veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos vecāku vainas vai nolaidīgas rīcības dēļ. Bērns tiek nogādāts drošos apstākļos.
• Bāriņtiesa lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšana vecākam.
Bērna pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošana vecākam.
• Bāriņtiesa lemj par prasības sniegšanu tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai bērna vecākam.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Administratīvo lietu par aprūpes tiesību atņemšanu vai atjaunošanu vecākam bāriņtiesa ierosina:
  1.1. uz viena vecāka iesnieguma pamata;
  1.2. uz iestādes iniciatīvas pamata;
  1.3. uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas ziņojuma pamata.

  2. Lietu par prasības sniegšanu tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem bāriņtiesa ierosina:
  2.1. uz bērna likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata;
  2.2. uz iestādes iniciatīvas pamata;
  2.3. uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas ziņojuma pamata.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.