Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ja pret personu ir vērsta jebkāda fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai ekonomiska vardarbība vai vardarbīga kontrole, kas notiek starp bijušajiem vai esošajiem laulātajiem vai citām savstarpēji saistītām personām neatkarīgi no tā, vai aizskārējs dzīvo vai ir dzīvojis vienā mājsaimniecībā ar aizskarto personu, persona bez policijas starpniecības var iesniegt tiesā pamatotu pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību.

Procesa apraksts

  1. Dokumentu iesniegšana
    Bāriņtiesa palīdz sagatavot personai pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību. Lai to izdarītu personai ir jāvēršas savas deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesā līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (uzrādīšanai) un izraksti no medicīnas iestādēm par gūtajam traumām (ja ir) un citi dokumenti.

  2. Atbildes saņemšana
    Pēc dokumentu izskatīšanas un situācijas iepazīšanas tiek sniegta atbilde par tālāko rīcību.