Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

• Viesģimenes statusa iegūšana.
• Atteikšanās no viesģimenes statusa.
Viesģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina iespēju ciemoties savā savā ģimenē.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Personai jāgriežas savas deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesā ar iesniegumu, kurā izteikts lūgums un lūguma pamatojums.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Bāriņtiesa lemj par viesģimenes statusa piešķiršanu.
  Bāriņtiesa lemj par bērna ievietošanu viesģimenē.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.