Statuss:
Īstenošanā

Projekta “Baltinavas muzeja ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr.4.2.2.0/21/A/016 realizācija tuvojas noslēgumam.

Būvniecības uzņēmums SIA “LVS Building” darbu gaitā ir nosiltinājis ēkas pamatus, fasādi un jumtu. Pilnībā nomainīta jumta konstrukcija, nomainīti visi ēkas logi un ārdurvis, siltinātas pirmā stāva grīdas. Uz jaunā jumta uzstādīti elektroenerģiju ražojošie saules paneļi. Atjaunota elektroinstalācija, uzstādīti energoefektīvi LED gaismekļi, ventilācijas sistēma. Būvniecības uzņēmums SIA “Kontrols-A” ir izpildījis iepriekš neparedzētos papildus darbus – būvkonstrukciju stiprināšana iekšējām sienām, vides pieejamības nodrošināšana. Līdz projekta noslēgumam atlikuši iekšējās apdares darbi, teritorijas sakopšana, radušos būvniecības defektu novēršana.

Šo aktivitāšu īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta projekta mērķa sasniegšana, kas ir samazināt primārās enerģijas patēriņu 63006 kWh/gadā un CO2 emisiju apjoma samazināšanās 2,652 CO2 ekvivalenta tonnas. No atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjauda – 0,02MW. Projekta realizācija nodrošinās energoefektivitātes paaugstināšanos un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumenerģiju, kā arī tiks nodrošināts labs mikroklimats un apgaismojums muzeja telpās.

Projekta būvniecību uzrauga SIA “VEK”, kas sniedz autoruzraudzības pakalpojumus, un SIA “Sistēmeksperts”, kas sniedz būvuzraudzības pakalpojumus.