Paveiktie būvdarbi Balvu mākslas skolā

Projektā Nr. 4.2.2.0/22/A/001 “Balvu mākslas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” Balvu novada Būvvalde būvniecības lietas: “Iekšējā siltumapgādes sistēma Balvu mākslas skolas ēkā” pieņēma ekspluatācijā 2023.gada 10.oktobrī un “Iekšējās elektroapgādes sistēma Balvu mākslas skolas ēkai” pieņēma ekspluatācijā 2023.gada 27.novembrī.

Pilnībā ir nomainīta skolas centrālās apkures sistēma un iekšējā elektroapgādes sistēma, t.sk. uzstādīti energoefektīvāki apgaismes ķermeņi visas skolas telpās un ierīkota ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. Būvfirma SIA “Ozolmājas” ir veikusi logu nomaiņu, ēkas fasādes un pamatu siltināšanu, ēkas jumta nomaiņu un izbūvi un pēc tehniskā projekta apgaismojuma izbūvi uz fasādes. Bet, veicot bēniņu stāva pārbūvi, atklājās, ka ir nepieciešama papildus projektēšana bēniņu būvkonstrukcijām, lai varētu nodrošināt ēkas ilgtspējīgu apsaimniekošanu nākotnē. Līdz ar to plānotos bēniņu siltināšanas darbus šobrīd nav iespējams veikt.

Balvu novada pašvaldība saskaņā ar Iepirkuma likumu ir izsludinājusi iepirkumu papildus projektēšanā Balvu mākslas skolas objektā. Izsludinātajā iepirkumā ir saņemti 7 pretendentu piedāvājumi. Notiek iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas procedūra, sekmīga iepirkuma rezultātā tiks pieņemts lēmums ar kuru pretendentu slēgt līgumu. Pēc papildus projektēšanas risinājuma izstrādes objektā atsāksies papildus būvdarbi un veicot tos būs iespēja veikt atliktos būvdarbus.
2024.gadā Balvu mākslas skola uzsāks kosmētisko remontu telpu pārkrāsošanā. Energoefektivitātes projektos iekštelpu kosmētiskie remonti nav attiecināmie būvdarbi. Veicot papildus un atliktos būvdarbus, kā arī telpu vizuālo uzlabošanu Balvu mākslas skola plāno atjaunotajā skolas ēkā atgriezties nākamajā mācību gadā.

 

 

 

Paveiktie būvdarbi Balvu mākslas skolā

Vineta Zeltkalne

Projekta vadītājs
vineta.zeltkalne [at] balvi.lv