Statuss:
Noslēdzies
Realizēts projekts “Dzīvo vesels!” – veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju un Lazdukalna pagastu iedzīvotājiem”

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā “Dzīvo vesels!” – veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju un Lazdukalna pagastu iedzīvotājiem”, Nr.9.2.4.2/16/I/072 no 2021. – 2023.gadam tika piedāvātas dažādas aktivitātes un projekts ir veiksmīgi noslēdzies.

Projekta ietvaros notika vingrošanas grupu bērniem Rugāju vidusskolā un Eglaines pamatskolā nodarbību organizēšana. No 2023.gada septembra līdz 2023.gada decembrim notika 33 nodarbības, t.sk. Rugāju vidusskolā 17 vingrošanas nodarbības un Eglaines pamatskolā 16 vingrošanas nodarbības.

Eglaines pamatskolas un Rugāju vidusskolas skolēniem projekta ietvaros bija iespēja izmantot peldēšanas nodarbības trenera vadībā. 2023.gada decembra mēnesī Balvu Sporta skolas peldbaseinā notika 30 peldēšanas nodarbības, kuras apmeklēja 360 skolēni.

Veselības grupas pieaugušajiem fizioterapeita vadībā organizēšana notika Rugāju sporta centrā 2023.gada decembra mēnesī, kur notika 16 nodarbības.

Vienas no pieprasītākajām nodarbībām projekta ietvaros bija TRX vingrošanas (intensīvās) nodarbības, kuras notika 2023.gada novembra un decembra mēnešos, kopā tika organizētas 33 nodarbības, Lazdukalna  pagastā 17 nodarbības un Rugāju pagastā 16 nodarbības

Eiropas Sociālā fonda projekta otrās kārtas izmaksas sastādīja 20 847,00 EUR, no tām 17 719,95 EUR ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 3 127,05 EUR ir valsts budžeta finansējums.

Projekta otrajā kārtā kopā tika realizēti šādi pasākumi:

  • Psihoemocionālā klimata uzlabošana, katram iedzīvotājam  - 2 semināri.
  • Vingrošanas grupu bērniem organizēšana Rugāju vidusskolas un Eglaines pamatskolas skolēniem – 300 nodarbības.
  • Veselības grupu fizioterapeita vadībā organizēšana – 40 nodarbības.
  • Nūjošanas grupu organizēšana – 14 nodarbības.
  • TRX vingrošanas (intensīvās) nodarbību organizēšana – 57 nodarbības.
  • Peldēšanas nodarbību organizēšana – 30 nodarbības.
  • Izglītojošas lekcijas skolēniem par aktuālo atkarību veidiem un profilaksi nodarbību organizēšana – 5 lekcijas.
  • Ģimeņu sporta un veselības dienu organizēšana – 2 pasākumi.
  • Veselības veicināšanas semināru organizēšana – 4 semināri.

Eiropas Sociālā fonda projekts “Dzīvo vesels!” – veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju un Lazdukalna pagastu iedzīvotājiem”, Nr.9.2.4.2/16/I/072 no 2017. – 2023.gadam notika divās daļās. Projekta kopējās izmaksas sastāda 51 556,00 EUR, no tām 43 822,60 EUR ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 7 733,40 EUR ir valsts budžeta finansējums. Projektā pieejamie līdzekļi apgūti 100 % apmērā.