Eiropas Sociālā fonda projekta “Dzīvo vesels!” – veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju un Lazdukalna pagastu iedzīvotājiem”, Nr.9.2.4.2/13/I/072 ietvaros no 2021. – 2023.gadam piedāvā iedzīvotāju grupām izmantot dažādas aktivitātes.

TRX vingrošanas nodarbību grafiks 2023.gada decembra mēnesim:

 • Lazdukalna pagastā
  • 01.12.2023. plkst.18.00 
  • 03.12.2023. plkst.17.00 un 18.00
  • 07.12.2023. plkst.18.00
  • 08.12.2023. plkst.18.00
  • 10.12.2023. plkst.18.00
  • 14.12.2023. plkst.18.00
  • 15.12.2023. plkst.18.00
  • 18.12.2023. plkst.18.00
 • Rugāju pagastā
  • 01.12.2023. plkst.19.30
  • 02.12.2023. plkst.10.00 un 11.00
  • 04.12.2023. plkst.18.00
  • 06.12.2023. plkst.18.00
  • 08.12.2023. plkst.19.30
  • 09.12.2023. plkst.10.00 un 11.00
  • 11.12.2023. plkst.18.00
  • 13.12.2023. plkst.18.00
  • 15.12.2023. plkst.19.30
  • 20.12.2023. plkst.18.00