Kontakti

pansionatsbalvi [at] balvi.lv

Atrašanās vieta

Pansionāta apbraucamā iela -1,Celmene, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4501

Darbinieki

Jana Komane

Direktors
pansionatsbalvi [at] balvi.lv

Pansionāts " Balvi " ir sociālās aprūpes iestāde pieaugušām personām, kurā tiek nodrošināta noteikta veida sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšana pensijas vecuma personām un invalīdiem.

Iestādē uzturas aptuveni 215 personas, tai skaitā 45 – I un II grupas invalīdi. Pansionāts ir viņu pastāvīgā dzīves vieta , te tiek veikta viņu aprūpe un rehabilitācija .

Aprūpējamie cenšas nodrošināt labvēlīgu un saprotošu attieksmi no darbinieku puses un iespēju gūt atbalstu problēmu risināšanā, kā arī apstākļus saturīgai laika pavadīšanai.

Pēdējā laikā pilnveidojusies pašdarbība : izveidots veco ļaužu deju kolektīvs un teātra draugu grupa. Sniegti daudzi koncerti citos pagastos un "Dienas centrā ".

Vadība ir iecerējusi izveidot krīzes centru, kur būtu iespēja iemītniekiem pārrunāt radušās problēmas ar darbiniekiem vai mediķiem.