Kontakti

kubulu.kn [at] balvi.lv

Atrašanās vieta

Balvu iela 15, Kubuli, Kubulu pagasts, Balvu novads, LV-4566

Kubulu Kultūras nama misija ir piedāvāt dažādu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pasākumu klāstu dažādu kultūras pasākumu baudītājiem! Kultūras nams atrodas Balvu novada Kubulos, Balvu ielā 15, LV-4566. Kultūras nams darbojas jau kopš 1972.gada. Kultūras nama darbība: sabiedrības vispusīga iesaistīšanās kultūras procesos, kultūras un mākslas pieejamība, kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība, dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšana un attīstība, kā arī kultūras nams ir galvenā bāzes vieta tautas mākslas darbībai un talantu, daiļrades izkopšanai. Kubulu Kultūras namā ikviens ir mīļi gaidīts!

Darbinieki

Laura Zujāne

Vadītāja
kubulu.kn [at] balvi.lv
  • Kubulu Kultūras nama senioru dziesmu ansamblis „Vakarblāzma” – vadītājs Aldis Laicāns
  • Kubulu Kultūras nama Eiropas senioru deju kopa „Rūtas” – vadītāja Lūcija Jermacāne
  • Kubulu Kulturas nama vidējās paaudzes deju kopa „Kubuliņš” – vadītāja Zita Kravale
  • Kubulu Kultūras nama bērnu tautisko deju kolektīvs „Cielaviņa” – vadītāja Zita Kravale
  • Kubulu Kultūras nama dramatiskais kolektīvs „Zīds” – vadītāja Jolanta Sauleviča Logina
  • Kubulu Kultūras nama līnijdeju kolektīvs „Džilla” – vadītāja Solvita Skopāne