Kontakti

rugajitn [at] balvi.lv

Atrašanās vieta

Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pagasts, Balvu novads, LV-4570

Darbinieki

Gunta Grigāne

Vadītāja
rugajitn [at] balvi.lv
 • Rugāju tautas nama jauktais koris „Vārpa”
  • Inguna  Blauma
 • Rugāju tautas nama VPDK ”Rugāji”
  • Lucija Bukša
 • Rugāju tautas nama senioru deju kopa „Ezerrieksts”
  • Inta Sleža
 • Rugāju tautas nama deju kolektīvs „Švirksts”
  • Astrīda Circene
 • Rugāju tautas nama deju kolektīvs „Junora”
  • Aija Grāmatiņa
 • Rugāju tautas nama bērnu deju kolektīvs „Ķipariņi”
  • Lucija Bukša
 • Rugāju tautas nama dāmu vokālais ansamblis
  • Sanita Anckina