Kontakti

tilzapii [at] balvi.lv

Atrašanās vieta

Dārza iela – 1, Tilžā, Tilžas pagasts, Balvu novads, LV – 4572
Izglītības iestāde

Tilžas vidusskolas vispārējā pirmsskolas izglītības grupa ir Balvu novada pašvaldības iestāde pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.

Darbojas divas grupas: „Zaķēni” – 1,5 - 4 gadi un „Ežuki” - 5 - 6 gadi.

Pirmsskolas izglītības grupā strādā septiņi pedagoģiskie darbinieki un astoņi tehniskie darbinieki.

Pirmsskolas izglītības grupas darbs organizēts saskaņā ar licencētu pirmsskolas izglītības programmu, rotaļnodarbību veidā.

 

Pirmsskolas izglītības grupa

 • Pirmdiena 7:30-18:30
 • Otrdiena 7:30-18:30
 • Trešdiena 7:30-18:30
 • Ceturtdiena 7:30-18:30
 • Piektdiena 7:30-18:30
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Pagarinātais darba laiks audzēkņiem, kuru vecāki strādā maiņu darbu vakara stundās

 • Pirmdiena 18:30- 21:30
 • Otrdiena 18:30- 21:30
 • Trešdiena 18:30- 21:30
 • Ceturtdiena 18:30- 21:30
 • Piektdiena 18:30- 21:30
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Vita Belindževa

Direktores vietniece
tilzapii [at] balvi.lv
 • rotaļnodarbības, kas attīsta bērnu loģisko domāšanu, zinātkāri, radošumu, personisko pieredzi;
 • sagatavot bērnus pamatizglītības programmas apguvei,
 • drošu, estētisku, mājīgu vidi, kas nodrošina bērna harmonisku attīstību
 • saskatīt dabā skaisto un attēlot to savās rotaļās un tēlojošā darbībā.
 • nodrošina saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu veidošanos;

Pirmsskolas izglītības grupas darbā iespēju robežās tiek iesaistīti arī bērnu vecāki, it sevišķi rotaļu materiālās bāzes pilnveidošanā un dažādu svētku organizēšanā.

 • Zinību diena;
 • Gadskārtu svētki;
 • Pēcpusdienas vecmāmiņām un vectētiņiem;
 • Pasākumi kopā ar tētiem;
 • Mātes dienas pasākums;
 • Sporta, veselības diena;
 • Tematiskās izstādes;
 • Izlaidums.