Balvu novada pašvaldības informatīvais laikraksts "Balvu Novada Ziņas" sniedz informāciju par dažādām norisēm novadā, par novada Domes lēmumiem.
Ceram, ka sniegtā informācija Jums būs noderīga un lūdzam savus ieteikumus, kritiku un atbalsta vārdus sūtīt uz e-pastu zinas@balvi.lv vai izmantojot laikrakstā norādīto kontaktinformāciju.
Atgādinām, ka plašāku informāciju par pašvaldību, lēmumiem Jūs varat rast šajā mājas lapā, ieskatoties pašvaldības sadaļā, kura arvien tiks papildināta.

Šeit Jūs varēsiet atrast laikraksta elektronisko versiju pdf formātā.