Balvu novada pašvaldības informatīvais izdevums "Balvu Novada Ziņas" sniedz informāciju par dažādām norisēm novadā, par novada domes lēmumiem. Ceram, ka sniegtā informācija jums būs noderīga un lūdzam savus ieteikumus, kritiku un atbalsta vārdus sūtīt izmantojot izdevumā norādīto kontaktinformāciju.