Iedzīvotāju padomes
20. februārī notiks pirmā Rugāju pagasta Iedzīvotāju padomes sēde

2024. gada 17. janvārī Rugāju pagasta iedzīvotāju kopsapulcē tika ievēlēta Rugāju pagasta Iedzīvotāju padome (turpmāk – Padome). Pirmā Padomes sēde notiks 2024. gada 20. februārī plkst.17.00 Balvu Centrālās bibliotēkas struktūrvienības Rugāju bibliotēka telpās Kurmenes ielā 36, Rugājos.

Izskatāmie jautājumi:

  1. Padomes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka  un sekretāra ievēlēšana;
  2. Rugāju pagasta iedzīvotāju vajadzību un aktuālo problēmu apzināšanas un apkopošanas process Padomē;
  3. Rugāju pagasta iedzīvotāju priekšlikumu iesniegšanas process Padomē;
  4. Padomes 2024. gadā plānoto sēžu grafiks;
  5. Citi sēdes gaitā aktualizēti jautājumi.