Iedzīvotājiem Vide
25. oktobrī notiks informatīva sanāksme par dabas lieguma “Stompaku purvi” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu

2023. gada 25. oktobrī plkst. 18.00 Balvu Novada muzeja konferenču zālē, Brīvības ielā 46, Balvos, notiks īpaši aizsargājamās dabas un Natura 2000 teritorijas, dabas lieguma “Stompaku purvi” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme. 

Plānu izstrādā Daugavpils Universitāte, adrese: Vienības ielā 13, Daugavpils, LV-5400, www.du.lv. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām:

 • piedaloties sanāksmē;
 • vai rakstiski līdz 2023. gada 1. novembrim, adresējot tos plāna izstrādes vadītājam Maksimam Balalaikinam: maksims.balalaikins@du.lv, tālr. 26442488.

Dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta Daugavpils Universitātes īstenotā Latvijas vides aizsardzības fonda projekta “Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Stompaku purvi” (projekta Nr.1-08/51/2023) īstenoto aktivitāšu ietvaros.

 • Plkst. 18.00 - 18.05
  • Sanāksmes atklāšana (Daugavpils Universitātes pārstāvis).
 • Plkst. 18.05 - 18.20 
  • Kas ir dabas aizsardzības plāns, tā nepieciešamība (Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis).
 • Plkst. 18.20 - 18.35 
  • Par dabas lieguma “Stompaku purvi” esošo stāvokli un problemātiku (Daugavpils Universitātes pārstāvis).
 • Plkst. 18.35 - 19.00 
  • Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Stompaku purvi” (Daugavpils Universitātes pārstāvis).
 • Plkst. 19.00 - 20.00
  • Diskusija par ierosinājumiem, iedzīvotāju vēlmēm un teritorijas apsaimniekošanas iespējām nākotnē.