Iedzīvotājiem Pašvaldība
26. septembrī aicina piedalīties "Meža dienu 2023" seminārā Balvos

Latvijas Pašvaldību savienība (turpmāk – LPS) turpina semināru ciklu pašvaldību speciālistiem. Semināri tiek organizēti Meža Attīstības fonda projekta ietvaros. Kopā plānoti četri semināri. Pasākumu formāts - diskusijas dabā, izstaigājot noteiktu maršrutu ar vairākām pieturām, apmainoties ar dažādām pieredzēm un veicinot kopēju izpratni par dabas daudzveidību, ilgtspējīgu apsaimniekošanu un iespējām apsaimniekot dabas objektus, sabalansējot sociālās, ekonomiskās, vides funkcijas un reizē arī sasniegt klimatneitralitāti.

Trešais seminārs tiek organizēts sadarbībā ar Balvu novada domi, šī gada 26.septembrī plkst.11.00 .

 • Norises vieta:  Balvu Kultūras un atpūtas centrs, Brīvības iela 61, Balvi.
 • Dienas gaita:
  • 10.30 - 11.00        Reģistrēšanās
  • 11.00 - 11.10        Semināra atklāšana - LPS padomniece, projekta vadītāja Sniedze Sproģe          
  • 11.10 - 12.10        Muižas  dārzu (parku) ainavu plānošanas kompozicionālie principi. Kokaugu novērtēšanas un kopšanas principi -  dendrologs Andrejs Svilāns
  • 12.10 - 13.00        Ilgtspējīgā lietusūdeņu apsaimniekošana: daudzfunkcionālā infrastruktūra, applūšanas analīze un stratēģiskā risku pārvaldība, risinājumi dažādā mēroga lietusgāzēm – ilgstpējīgās lietusūdens apsaimniekošanas un applūšanas riska analīzes eksperts  Jurijs Kondratenko
  • 13.00 - 14.00       Muižas parku ainavu plānošanas principi.  Balvu muižas        apbūves un tai pieguļošo teritoriju plānošana – ainavu arhitekte Kristīne Dreija
  • 14.00 – 14.15       Diskusija/ jautājumi/ atbildes
  • Pusdienu pauze
  • 15.00 -  16.00       apkaimes iepazīšana, ekspertu diskusijas pieturvietās.       

                    

 • Dalību seminārā pieteikt līdz 21.septembrim!
 • Apģērbs: piemērots laika apstākļiem un iešanai parkos.

Informējam, ka visi semināri tiks filmēti, un videoieraksti tiks publicēti LPS mājas lapā.