Iedzīvotāju padomes
6. martā notiks Briežuciema pagasta Iedzīvotāju padomes sēde

6. martā plkst. 12.00 Briežuciema Tautas namā notiks Briežuciema pagasta Iedzīvotāju padomes sēde.

Darba kārtībā:

  1. Balvu novada kultūras iestāžu reorganizācija.