Iedzīvotājiem Pašvaldība
8. jūnijā notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas

Visa informācija par Eiropas Parlamenta vēlēšanām atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļvietnē ŠEIT.


Eiropas Parlamenta vēlēšanas notiks 2024. gada 8. jūnijā. Dalība vēlēšanās ir unikāla iespēja mums visiem kopā lemt par Eiropas Savienības nākotni. Balsot vienmēr ir svarīgi — gan vietējā, gan valsts, gan Eiropas līmenī. Tā ir iespēja paust viedokli par sev svarīgiem jautājumiem. Dalība vēlēšanās ir arī demokrātijas stiprināšana, jo vairāk cilvēku balso, jo stiprāka demokrātija. Demokrātiju nekad nedrīkst uzskatīt par pašsaprotamu. Demokrātijas stiprināšanas nepieciešamību apliecina arī šā brīža ģeopolitiskā situācija. Demokrātija ir kopīgs sasniegums, un tā ir arī kolektīva atbildība, kurā mums katram ir sava loma. Reizi piecos gados Eiropas Savienības pilsoņi ievēlē Eiropas Parlamenta deputātus. Vēlētāji 2024. gadā Eiropas Parlamentā no Latvijas ievēlēs deviņus deputātus. 

Lai piedalītos vēlēšanās, vēlētājam vēlēšanu dienā jābūt vismaz 18 gadus vecam. Jāņem līdzi derīgs personu apliecinošs dokuments – pilsoņa pase vai personas apliecība (eID). 

 • Balsot var jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā. Balsošanas iecirkņi būs atvērti nedēļu pirms vēlēšanām. Iepriekšējā balsošana, iepazīšanās ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu kandidātu sarakstiem, kā arī iespēja aizpildīt iesniegumu par balsošanu atrašanās vietā Latvijas vēlēšanu iecirkņos notiks:
  • 3. jūnijā no plkst. 8.00 – 13.00;
  • 6. jūnijā no plkst. 16.00 – 20.00;
  • 7. jūnijā no plkst. 13.00 – 18.00.
 • Vēlēšanu dienā, 8. jūnijā, balsošanas iecirkņi būs atvērti no plkst. 8.00 – 20.00.
 • Vēlēšanu iecirkņi būs atvērti arī:
  • 4. jūnijā no plkst. 9.00 – 12.00 un
  • 5. jūnijā no plkst. 17.00 – 20.00, šajās dienās nobalsot nevarēs, bet vēlēšanu iecirknī būs iespēja iepazīties ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu kandidātu sarakstiem (gan drukātā, gan audio formātā cilvēkiem ar redzes traucējumiem), kā arī aizpildīt iesniegumu par balsošanu atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nav iespējams nobalsot iecirknī, vēlētājs ir slimnieku aprūpētājs vai atrodas ieslodzījuma vietā.

Vēlēšanu iecirkņa numurs

Vēlēšanu iecirkņa nosaukums

Vēlēšanu iecirkņa adrese

318

Balvu Kultūras un atpūtas centrs

Brīvības iela 61, Balvi, Balvu nov., LV-4501

319

Balvu sākumskola

Partizānu iela 16, Balvi, Balvu novads, LV-4501

320

Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu novads, LV-4501

321

Viļakas pilsētas pārvalde

Abrenes iela 26, Viļaka, Balvu novads, LV-4583

322

Baltinavas pagasta pārvalde

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas pagasts, Balvu novads, LV-4594

323

Balvu pagasta sporta centrs

“Saulstari”, Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads, LV-4561

324

Bērzkalnes pagasta pārvalde

Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads, LV-4590

325

Bērzpils Saieta nams

Dārza iela 25A, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads, LV-4576

326

Briežuciema Tautas nams

“Gaismas”, Grūšļeva, Briežuciema pagasts, Balvu novads, LV-4595

327

Krišjāņu Tautas nams

Jaunatnes iela 2, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads, LV-4574

328

Kubulu pagasta pārvalde

Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pagasts, Balvu novads, LV-4566

329

Kupravas pagasta pārvalde

Rūpnīcas iela 3, Kuprava, Kupravas pagasts, Balvu novads, LV-4582

330

Lazdukalna Saietu nams

Skolas iela 3A, Benislava, Lazdukalna pagasts, Balvu novads, LV-4577

331

Lazdulejas pagasta pārvalde

“Administratīvā ēka”, Egļuciems, Lazdulejas pag., Balvu novads, LV-4592

332

Medņevas Tautas nams

Tautas iela 6, Semenova, Medņevas pag., Balvu novads, LV-4583

333

Rugāju Jauniešu centrs

Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pagasts, Balvu novads, LV-4570

335

Šķilbēnu pagasta kultūras centrs “Rekova”

Skolas iela 1, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads, LV-4587

336

Tilžas Kultūras un vēstures nams

Brīvības iela 5, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads, LV-4572

337

Vectilžas Sporta un atpūtas centrs

Sporta iela 3, Vectilža, Vectilžas pagasts, Balvu novads, LV-4572

338

Borisovas Tautas nams

“Liepukalni”, Borisova, Vecumu pagasts, Balvu novads, LV-4585

339

Vīksnas pagasta pārvalde

“Mieriņi”, Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads, LV-4580

340

Žīguru Kultūras nams

Viļakas iela 25A, Žīguru pagasts, Balvu novads, LV-4584