Pašvaldība
Tikšanās par Balvu muižu

14.martā norisinājās Balvu muižas apbūves un tai pieguļošo teritoriju apstādījumu un publisko ārtelpu attīstības tematiskā plānojuma izstrādes sabiedriskā apspriede, kurā iedzīvotāji pauda savu viedokli, uzdeva neskaidros jautājumus, kā arī iesaistījās diskusijās ar projekta izstrādes darba grupas pārstāvjiem.

Plānojuma izstrādātāja SIA “Veido vidi” ainavu arhitekte Kristīne Dreija iepazīstināja klātesošos ar plānojuma ietvertajām zonām – Balvu ezera piekrasti, Balvu muižas parku, Lāča dārzu, Bolupes labo krastu un Vecpilsētas radošo kvartālu ar Jaunatnes parku -, to nākotnes perspektīvām, attīstības un atjaunošanas rekomendācijām.

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs atzīmēja, ka šis ir tas brīdis, kad mums kopīgi ir jāvienojas, kāda būs mūsu nākotnes vīzija. Šis tematiskais plānojums ļauj apzināties šo vīziju, tāpēc svarīgs ir sabiedrības viedoklis, lai mēs kopīgi spētu atrast labākos risinājumus un plānot nākotnes plānus.

Arī iedzīvotāji sabiedriskās apspriedes laikā aicināja pievērst uzmanību pilsētas vēsturiskā centra jeb Vecpilsētas radošā kvartāla zonas attīstībai, viņi neizprata, kāpēc plānojuma perspektīvā atzīmēta esošo daudzīvojamo ēku demontāža. Ainavu arhitekte Kristīne Dreija paskaidroja, ka pilsētas centrālajai daļai ir svarīgi iegūt šo vizuālo kvalitāti attiecībā uz pilsētvidi un arhitektūru, kas veidojusies tai apkārt, lai to izdarītu, šo zonu būtu nepieciešams attīstīt un veidot tieši šādā virzienā, bet šobrīd tā ir tikai vīzija. Iedzīvotāju uztraukumam nav pamata, jo blakus ietvertā teritorija Vecpilsētas radošā kvartāla zonas attīstībai nav saistoša šī tematiskā plānojuma ietvaros.

Diskusijas norisinājās arī par pilsētas estrādes nākotnes perspektīvu, tās iespējamajiem risinājumiem, kas sevī ietver estrādes pārbūvi vai tās izbūvi jaunā vietā. K. Dreija norādīja, ka konceptuāli, ņemot vērā Balvu muižas apbūves un tai pieguļošās teritorijas attīstību, Balvu muižas parka estrādi nepieciešams likvidēt, to izbūvējot Jaunatnes parka zonā, tā nostiprinot šīs vietas iespējamo attīstību.

Ikviens interesents tiek aicināts iepazīties ar Balvu muižas apbūves un tai pieguļošo teritoriju apstādījumu un publisko ārtelpu attīstības tematiskā plānojuma projekta 1.redakcijas materiāliem:

  • ŠEIT;
  • Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv;
  • Klātienē:  Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, 1.stāvā.

Kristiāns Bokta

Vecākais sabiedrisko attiecību speciālists
kristians.bokta [at] balvi.lv