Iedzīvotāju padomes
Apstiprināta Lazdukalna pagasta Iedzīvotāju padomes vadība

10. februārī norisinājās Lazdukalna pagasta Iedzīvotāju padomes sapulce, kuras laikā tika ievēlēts padomes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un sekretārs. Klātesošie lēma, ka Iedzīvotāju padomes priekšsēdētājs būs Guntars Leons, priekšsēdētāja vietniece - Eva Leone, bet padomes sekretāre Līga Baldode – Čakāne.

Tikšanās laikā padomes locekļi diskutēja par aktuālajiem jautājumiem, ieskicējot arī plānus padomes turpmākajai darbībai. Kā viens no ierosinājumiem, lai padome veidotu aktīvāku komunikāciju ar pagasta iedzīvotājiem, ir izvietot pagasta ciemos ierosinājumu pastkastītes, kurās iedzīvotāji var ievietot iesniegumus ar saviem ierosinājumus, izteikt viedokli un uzdot interesējošos jautājumus. Tāpat tika nolemts, ka tuvākajā laikā tiks izveidots oficiālais padomes e-pasts, lai iedzīvotāji var sazināties arī elektroniski.

Nākamā Lazdukalna pagasta Iedzīvotāju padomes sanāksme tiek plānota pavasarī.