Cilvēki

Ar savu balsojumu atbalsti Balvu novadu konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2022”, līdz 22. decembrim vietnē www.vietagimenei.lv aizpildot anketu un izvērtējot pašvaldības sniegto atbalstu, kas paredzēts ģimenēm ar bērniem.

Balsojot par ģimenēm draudzīgāko pašvaldību sniegsi savu ieguldījumu konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2022” laureātu noskaidrošanā, un varbūt tieši Tu palīdzēsi Balvu novadam tikt pie naudas balvas, lai pašvaldība varētu attīstīt jau esošos atbalsta pasākumus vai izveidot jaunus.

Tā kā Balvu novada pašvaldība ir viena no trim Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām, kura kandidē uz “Ģimenei draudzīgākās pašvaldības 2022” titulu, tad 14.decembrī Balvu Novada muzejā uzņēma konkursa komisiju[i], lai parādītu un pastāstītu, kā ģimenes ar bērniem dzīvo, mācās, strādā un atpūšas Balvu novadā.

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Daina Tutiņa, Balvu novada Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste Maruta Brokāne un Balvu novada Sociālās pārvaldes vadītājas vietnieks sociālajos jautājumos Ligita Zelča prezentēja un pastāstīju par pašvaldības sniegto atbalstu, kas paredzēts ģimenēm ar bērniem.

Konkursa komisijas locekļi atzinīgi novērtēja pašvaldības atbalstu brīvpusdienu nodrošināšanā, atbalstu trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm, kurās aug bērns ar īpašām vajadzībām, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kā arī pārējo pašvaldības atbalstu – atbalstu ģimenes pieaugumam, izglītības nodrošināšanai, transporta nodrošināšanai, interešu izglītībai, profesionālās ievirzes izglītībai, infrastruktūrai un citiem papildus pakalpojumiem, piemēram, peldētapmācībai.

Komisija rosināja pašvaldību uzrunāt uzņēmējus atbalstīt Latvijas daudzbērnu ģimenes, kuri apliecības "Goda ģimene" īpašniekiem sniegtu atlaides pakalpojumiem un precēm. Komisijas locekļi dalījās praktiskā piemērā, ka viņi, izmantojot šīs apliecības aplikāciju, izvērtē, vai doties uz konkrētu objektu vai nedoties. Tāpēc tas ir arī viens no veidiem tūristu piesaistē novadam.

Komisijas pārstāvja Imanta Parādnieka pirmais iespaids par to, cik Balvu novada pašvaldības ir draudzīga ģimenēm, bija, ieskatoties Balvu Novada muzeja cenrādī, kur ir pareizi norādīta “Ģimenes biļete (1-2 pieaugušie ar bērniem līdz 18 gadu vecumam)”.

Izpilddirektore Daina Tutiņa vairākkārt uzsvēra, ka pašvaldība viena bez uzņēmējiem, kuri arī rada vidi ģimenēm ar bērniem, nevar pastāvēt, tāpēc komisijas locekļi tika klātienē iepazīstināti ar vienu no šādiem uzņēmējiem – Ingrīdu Supi un viņas “Atbalsta māju “Brīvupes””.

Informācijai:

Konkursu “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” norisinās kopš 2017. gada. Tā primārais mērķis ir izcelt labākos piemērus un risinājumus, kā pašvaldības rūpējas par ģimenēm, līdztekus veidojot vidi arī pašvaldību draudzīgai sāncensībai, tādējādi mudinot tās attīstīt aizvien plašāku un pieejamāku ģimenēm paredzēto pakalpojumu klāstu.

Pērn nomināciju “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” saņēma Ludzas novada pašvaldība, kas 25 000 EUR naudas balvu ieguldījusi, līdzfinansējot Pontonu tilta izbūvi pāri Mazajam Ludzas ezeram (no Mazā Ezerkrasta ielas līdz pludmalei Radziņš). Savukārt plānošanas reģionu pašvaldību grupā uzvarēja Ādažu, Alsungas, Kocēnu, Tērvetes un Līvānu novada pašvaldība, saņemot naudas balvas 12 500 EUR apmērā.

Plašāka informācija par pašvaldībām, kā arī balsojuma anketa pieejama: www.vietagimenei.lv.

Konkurss “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” ir viens no trim ģimeņu atbalsta pasākumiem, ko realizē Sabiedrības integrācijas fonds. Fonds īsteno arī programmu “Ģimenei draudzīga darbavieta“, kā arī izsniedz Latvijas Goda ģimeņu apliecības, atbalstot Latvijas daudzbērnu ģimenes, kā arī ģimenes, kuru aprūpē ir bērni ar invaliditāti.

[i] Vērtēšanas komisiju veidoja pārstāvis no Sabiedrības integrācijas fonda, pārstāvis no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, pārstāvis no Labklājības ministrijas, pārstāvis no Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, pārstāvis no Izglītības un zinātnes ministrijas, pārstāvis no Pārresoru koordinācijas centrs, pārstāvis no sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centra”, pārstāvis no daudzbērnu ģimeņu interešu pārstāvošās nevalstiskās organizācijas “Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība”, pārstāvis no nodibinājuma “Fonds Mammām un Tētiem” un pārstāvis no Latvijas Pašvaldību savienības.


Teksts un foto: Iluta Jaunžeikare