Pašvaldība Iedzīvotājiem
Elektrolīniju attīrīšana

Lai uzturētu elektrolīnijas drošā stāvoklī un nodrošinātu elektroenerģijas piegādi klientiem, AS "Sadales tīkls" regulāri novērtē elektrolīniju trašu stāvokli. Ja ir nepieciešams attīrīt trases no kokiem / koku zariem un krūmiem, tad šos darbus bez maksas veic AS "Sadales tīkls" vai sadarbības partneris, ar kuru ir noslēgts līgums.

Elektrolīnijas trase, kas šķērso īpašumus, tiks attīrīta no krūmiem un bīstamiem koku zariem: 

 

Plānotais darbu veikšanas laiks:

2023. gada 20. marta līdz 2023. gada 30. aprīlim. 

 

Darbu veicējs: SIA”ERGO LUKS”

Darbu vadītajs: Ivaru Blusiņš (+37128350487)

Darbu identifikācijas Nr.: 40449; 46185; 46188; 47310

Lūgums sazināties ar SIA”ERGO LUKS” darbu vadītaju Ivaru Blusiņu, lai varētu vienoties par objekta teritorijā augošo koku, krūmu nozāģēšanu, apzāģēšanu.

Sazinieties ar kontaktpersonu arī, ja vēlaties, lai netiek nozāģēts konkrēts elektrolīnijas trasē augošs dekoratīvais vai cits koks / krūms, vai nodot citu svarīgu informāciju (piemēram, ka īpašuma teritorijā aug dižkoks)