Bērnu un jauniešu radošā festivāla nedēļa

Laikā no 7.līdz 15.maijam Balvu novadā norisinājās bērnu un jauniešu radošais festivāls. Šogad festivālam tika izvēlēts citādāks formāts jeb radošā festivāla nedēļa. Līdz šim bija ierasts, ka šajā pasākumā piedalās izglītības un kultūras iestāžu tautas deju kolektīvi, kori, vokālie ansambļi, mūsdienu deju grupas un folkloras kopas, taču bez šiem kolektīviem skolās tiek īstenotas arī daudzas citas interešu izglītības programmas. Šogad radošā festivāla nedēļas laikā katrā izglītības iestādē visiem interešu izglītības programmu dalībniekiem bija iespēja parādīt, ko šajā mācību gadā ir darījuši, ko iemācījušies, kas radījis prieku.

Mācību gada laikā dziedošos, muzicējošos un dejojošos bērnus un jauniešus vairākkārt varējām redzēt dažādos koncertos, konkursos un skatēs, lepojoties ar šo kolektīvu augstajiem sasniegumiem, jo viņu vidū ir arī labākie kolektīvi valstī. Ciemojoties skolās, bija interesanti vērot, kā arī pārējo programmu dalībnieki bija gatavojušies prezentēt savu pulciņu – skolēni sevi parādīja gan robotikas, gan ekoloģijas, gan kokgriešanas, gan aušanas, gan animācijas, gan valodu un daudzās citās  programmās, kā arī sporta pulciņos.

Atklājot radošā festivāla nedēļu, 7. maijā Tilžas pamatskolā skolēni priecēja ar skanīgām dziesmām un dažādām aktivitātēm. Savukārt Rugāju vidusskolā, viesojoties ciemiņiem gan no  Balvu novada Izglītības pārvaldes, gan no kaimiņu skolām, tika gūts ieskats par skolas interešu izglītības radošo pulciņu dalībnieku veikumu, prezentētas Erasmus+ aktivitātes un iepazīta skola kā nākamā mācību iestāde vidusskolas posmā. Taču 9.maijā un 10. maijā pulciņu dalībnieku uzstāšanās priecēja māmiņas un vecmāmiņas Mātes dienai veltītajos pasākumus, kā arī  9. un 12.klases eksāmenu sesijas ieskaņu pasākumā. Radošā festivāla nedēļas laikā, no  7. līdz 10. maijam, ikvienam bija iespēja aplūkot Balvu Mākslas skolas virtuālo izstādi un priecāties par bērnu radošajiem darbiem mācību gada garumā.

Turpinoties radošā festivāla nedēļai, 8. maijā ar savu sniegumu Mātes dienai veltītā koncertā iepriecināja Bērzpils pamatskolas interešu izglītības pulciņu dalībnieki. Skolēni priecēja klātesošos ar dziesmām un dejām, ar saviem priekšnesumiem uzstājās arī skatuves runas konkursa dalībnieki, bet mākslas studijas "Ota" un keramikas pulciņa dalībnieki bija sagatavojuši izstādi. Koncerta laikā visus izkustēties aicināja sporta pulciņa dalībnieki, taču pārsteigumu māmiņām bija sagatavojis vides pulciņš, kas visus skolēnus bija iesaistījis akcijā "Izaudzē dāvanu pašu rokām”, koncerta noslēgumā dāvinot māmiņām pašaudzētus stādus. Par prezentāciju bija parūpējies digitālā satura veidošana pulciņš.

Arī Balvu sākumskolas skolēni un pedagogi bija parūpējušies par aizraujošām aktivitātēm, lai iepazīstinātu ar paveiktajiem darbiem gan skolas biedrus, gan vecākus. Radoša darbošanās notika kopā ar robotikas un programmēšanas pulciņa “Konstruē un programmē!” dalībniekiem. Intelektuālās spēles klubs “Erudīts” dalībnieki skolēniem, vecākiem un Izglītības pārvaldes darbiniecēm novadīja spēli, kur labāk varēja iepazīt Balvus, vācu valodu un nākotnes profesijas. Tāpat radošās nedēļas laikā varēja apskatīt aušanas pulciņa un kokapstrādes pulciņa skolēnu veidoto izstādi un piedalīties sporta pulciņa piedāvātajās aktivitātēs. Balvu sākumskolā radošā nedēļa noslēdzās ar Ģimenes dienai veltīto koncertu “Mūsos katrā dārgums mīt” , kur savu sniegumu rādīja TDK “Saulstariņi”, vokālie ansambļi un skatuves runas konkursa dalībnieki.

9.maijā, ieskandinot Mātes dienu un Ģimenes dienu, Viļakas vidusskolā notika radošais ceļojums kopā ar Sprīdīti, kurš atgriezies mājās un ciemojās dzimtajā skolā. Tirdziņā, ko organizēja skolēnu mācību uzņēmums, pasākuma dalībnieki varēja iegādāties gardumus, skaistumlietas un suvenīrus. Veltījuma koncertā izskanēja dziesmas, dejas un skaitāmpanti. Meklējot Lienīti, visi dalībnieki iepazinās ar ķīmijas eksperimentu laboratoriju, iepazinās ar skolēnu sasniegumiem volejbolā un ložu šaušanā. Lienīte ciemiņus sagaidīja kopā ar sākumskolas skolēniem, kuri spēlēja izrādi "Diskotēka Dīķmalā", bet 3.klase izrādīja apgūtās latgaliešu valodas prasmes.

Tāpat 9. maijā radošā festivāla nedēļas aktivitātes notika arī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā, Balvu Sporta skolā, Viduču pamatskolā, Viļakas Mūzikas un mākslas skolā, kā arī Balvu Mūzikas skolā.

Savukārt Stacijas pamatskolā notika tradicionālais Māmiņdienas koncerts. Pirms koncerta māmiņas un ciemiņi izstādē varēja priecāties par bērnu radošajiem darbiem, kuri gatavoti dizaina un tehnoloģiju stundās, kā arī interešu izglītības pulciņu nodarbībās.  Koncertā uzstājās deju kolektīva "Cielaviņa" divu vecuma grupu dejotāji, jaunie dziedātāji, skatuves runas mākslinieces, jauno pavāru pulciņa pārstāvji un improvizācijas teātra dalībnieki. Tradicionāli šajā Mātes dienas pasākumā tika apbalvoti skolas čaklie un aktīvie skolēni - tie, kuri mācību gada laikā piedalījušies novada mācību priekšmetu olimpiādēs, dažādos konkursos. Uzslavas un balvas saņēma arī visi tie, kuri skolas godu aizstāvējuši dažādās sporta sacensībās novada mērogā.

10. maijā ģimnāzijas saime pulcējās aktu zālē uz Balvu Valsts ģimnāzijas interešu izglītības pulciņu reklāmas pasākumu “Kopā!”, bet Rekavas vidusskolā tikmēr bija trīskārša pasākumu diena. Skolā notika Mātes dienai veltīts koncerts, tika prezentēts interešu izglītības programmu darbs, kā arī norisinājās atvērto durvju diena skolēniem, kuri nākamajā mācību gadā vēlētos mācīties Rekavas vidusskolā. 10. maijā radošās nedēļas aktivitātes norisinājās arī Eglaines pamatskolā, Baltinavas vidusskolā un Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā.

Noslēdzot 2024. gada Balvu novada bērnu un jauniešu radošo festivālu, 15. maijā Balvu Kultūras un atpūtas centrā notika Balvu novada Bērnu un jauniešu centra rīkotais koncerts par godu Ģimeņu dienai. Radošā nedēļa nozibēja un novirpuļoja dejās, dziesmās, mūzikā, krāsās un priekā. Paldies bērniem un jauniešiem, kuri visu mācību gadu cītīgi un neatlaidīgi strādājuši un apguvuši jaunas prasmes savos kolektīvos! Paldies visiem interešu izglītības pedagogiem par atbildību, radošumu, enerģiju un pacietību! Paldies vecākiem par uzticēšanos, atbalstu un līdzdarbošanos!

Agrita Luža

Sabiedrisko attiecību speciālists
agrita.luza [at] balvi.lv